utylizację\ olsztyn co to znaczy

Co to jest Olsztyn: poliklinika płaci 215 tys. za utylizację. Co znaczy: poliklinika płaci 215 tys.

Czy przydatne?

Olsztyn: poliklinika płaci 215 tys. za utylizację definicja

Co znaczy:

Szpital wybrał rodzimą firmę do odbioru odpadówOlsztyn: poliklinika płaci 215 tys. za utylizację

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi będzie utylizował odpady polikliniki w Olsztynie za 215 tys. zł brutto. Oferta spółki Eco-Abc z Bełchatowa została odrzucona, gdyż spółka unieszkodliwiałaby odpady poza województwem warmińsko-mazurskim, aczkolwiek była nieco tańsza.
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi będzie odbierał poprzez rok w sumie 70 ton odpadów medycznych, 60 kg odpadów pochodzenia ludzkiego i 3 tony leków cytotoksycznych i cytostatycznych.

Odbiór odpadów ze szpitala odbywać się będzie każdego dnia, z wyjątkiem niedziel i pozostałych dni ustawowo wolnych od pracy. W wyjątkowych przypadkach, by czas przechowywania odpadów w szpitalu nie przekroczył 48 godz. od chwili wytworzenia, spółka będzie zobowiązana do wykonania usługi stanowiącej element zamówienia także w dni ustawowo wolne od pracy.

Szpital stanowi kompleks nowoczesnych budynków mieszczących Szpitalny Oddział Ratunkowy, 12 oddziałów, 17 poradni specjalistycznych, Komisję Lekarską MSWiA i Zakład Radioterapii. Dysponuje 367 łóżkami w komfortowych salach jedno, dwu i trzyosobowych, zaopatrzonych w oddzielne łazienki, toalety i telewizor. Zatrudnionych jest powyżej 600 pracowników Poliklinika olsztyńska prowadzi oddziały: kliniczny ratunkowy, kliniczny chirurgii onkologicznej, kliniczny chemioterapii, kliniczny radioterapii, chirurgii ogólnej, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii urazowo-ortopedycznej z pododdziałem chirurgii plastycznej i chirurgii ręki, oddział chorób wewnętrznych i diagnostyki onkologicznej i ginekologiczny i ginekologii onkologicznej. Otolaryngologiczny, neurologii, rehabilitacyjny i medycyny paliatywnej. Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie miał pierwszą pozycje w ogólnopolskim rankingu szpitali „Rzeczpospolitej”.

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie istnieje od 1998 roku na podstawie aktu przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę z o.o.. ZGOK wykonuje wymagania narzucone gminom w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. spółka segreguje odpady.


Czym jest Olsztyn: poliklinika płaci znaczenie w Leczenie O .