olsztyn rusza inwestycja co to znaczy

Co to jest Olsztyn: rusza inwestycja za 66 mln zł. Co znaczy: 66 mln zł Rusza następna spora.

Czy przydatne?

Olsztyn: rusza inwestycja za 66 mln zł definicja

Co znaczy:

Rozbudowa bloku operacyjnegoOlsztyn: rusza inwestycja za 66 mln zł

Rusza następna spora inwestycja w służbie zdrowia na Warmii i Mazurach. 15 kwietnia 2011 roku odbyło się wmurowanie aktu erekcyjnego nowego skrzydła Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. Wydatek inwestycji to 66 mln zł, w tym 46 mln zł to dotacja unijna.


Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie obejmie rozbudowę istniejącego budynku szpitalnego na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatornii. Powstać ma 12 sal operacyjnych, sale wybudzeń na 17 stanowisk, sala dydaktyczna dla studentów. Ponadto wyremontowane zostaną między innymi plac manewrowy dla ekip ratowniczych, stacja uzdatniania wody i tlenownia. Projekt zakłada również budowę dojazdów do nowych obiektów.

Szpital Wojewódzki w Olsztynie prowadzi 18 oddziałów, 16 poradni specjalistycznych i 7 działów i zakładów. Oddziały to między innymi chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii naczyniowej, otolaryngologiczny i onkologii laryngologicznej, neurochirurgiczny, kardiochirurgiczny. W placówce ma powstać centrum urazowe. Projekt warty powyżej 11 mln zł obejmuje między innymi modernizację i remont oddziału otolaryngologii i onkologii laryngologicznej z profilem chirurgii szczękowo-twarzowej, modernizację lądowiska przy WSS w Olsztynie polegającą na montażu oświetlenia, modernizację i remont oddziału chirurgii ogólnej, naczyniowej z profilami torakochirurgii i urologii, modernizację i remont pomieszczeń SOR (szpitalnego oddziału ratunkowego) i pododdziału intensywnej terapii. Szpital w Olsztynie rocznie hospitalizuje około 20 tys. pacjentów, 85 tys. osób udzielane są rady specjalistyczne.

Czym jest Olsztyn: rusza inwestycja za znaczenie w Leczenie O .