olsztyn siemens sprzedał co to znaczy

Co to jest Olsztyn: Siemens sprzedał TK UWM. Co znaczy: Siemes dostarczy tomograf komputerowy.

Czy przydatne?

Olsztyn: Siemens sprzedał TK UWM definicja

Co znaczy:

Sprzęt do badań naukowychOlsztyn: Siemens sprzedał TK UWM

Siemes dostarczy tomograf komputerowy Warmińsko-Mazurskiemu Uniwersytetowi za 318 tys. zł. Spółka złożyła jedyną ofertę w przetargu na min. 1- warstwowy tomograf dla Wydziału Nauk Medycznym UWM. W Olsztynie.
-Tomograf będzie stosowany do badań naukowych, które opierają się o badania pacjentów. –mówi Mariusz Majewski, prodziekan do spraw naukowych Wydziału nauk Medycznych UWM w Olsztynie. – Wykorzystamy go do obrazowania pewnych rodzajów zmian po zabiegach medycznych, na przykład po implantacji komórek macierzystych. To może być droga do znalezienia metody leczenia schorzeń aktualnie nieuleczalnych, takich jak np. urazów rdzenia kręgowego. Możliwe, iż komórki macierzyste mogą pomagać w odtworzeniu układu nerwowego.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest jednym z najmłodszych w Polsce. Powstał w 1999 roku z połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Na Wydziale Nauk Meydcznych na kierunku lekarskim i pielęgniarskim studiuje około 550 studentów. Kierunek lekarski otwarto w roku akademickim 2008/2009. Przedtem organizowane były nabory na kierunek pielęgniarski funkcjonujący jeszcze przy Wydziale Biologii. Do chwili obecnej ukończyło go około 500 studentów. Od roku 2010/2011 Wydział otwiera dwa nowe kierunki. Będą to roku dietetyka i ratownictwo medyczne.

Simens działa w Polsce od 1991 roku. Oferta spółki obejmuje między innymi różnorodny sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny i mechanizmy informatyczne dla placówek służby zdrowia. Jest w niej między innymi aparatura diagnostyczna dla ultrasonografii, tomografii komputerowej i rentgenodiagnostyki i aparaty audioterapeutyczne. Siemens produkuje również urządzenia do angiografii i kardioangiografii, sprzęt dla medycyny nuklearnej i urządzenia wykorzystujące metodę rezonansu magnetycznego w układzie otwartym, służące do diagnostyki i zabiegów interwencyjnych.


Czym jest Olsztyn: Siemens sprzedał TK znaczenie w Leczenie O .