olsztyn siemens sprzedał co to znaczy

Co to jest Olsztyn: Siemens sprzedał TK za 2,6 mln zł. Co znaczy: TK za 2,6 mln zł Siemens sprzedał.

Czy przydatne?

Olsztyn: Siemens sprzedał TK za 2,6 mln zł definicja

Co znaczy:

Nowwoczesny sprzęt w polikliniceOlsztyn: Siemens sprzedał TK za 2,6 mln zł

Siemens sprzedał tomograf komputerowy szpitalowi MSWiA w Olsztynie i Warmińsko-Mazurskiemu Centrum Onkologii za 2,6 mln zł. Aparat będzie używany do radioterapii z wirtualną symulacją. Siemens złożył jedyną ofertę.
Szpital stanowi kompleks nowoczesnych budynków mieszczących Szpitalny Oddział Ratunkowy, 12 oddziałów, 17 poradni specjalistycznych, Komisję Lekarską MSWiA i Zakład Radioterapii. Dysponuje 367 łóżkami w komfortowych salach jedno, dwu i trzyosobowych, zaopatrzonych w oddzielne łazienki, toalety i telewizor. Zatrudnionych jest powyżej 600 pracowników Poliklinika olsztyńska prowadzi oddziały: kliniczny ratunkowy, kliniczny chirurgii onkologicznej, kliniczny chemioterapii, kliniczny radioterapii, chirurgii ogólnej, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii urazowo-ortopedycznej z pododdziałem chirurgii plastycznej i chirurgii ręki, oddział chorób wewnętrznych i diagnostyki onkologicznej i ginekologiczny i ginekologii onkologicznej. Otolaryngologiczny, neurologii, rehabilitacyjny i medycyny paliatywnej. Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie miał pierwszą pozycje w ogólnopolskim rankingu szpitali „Rzeczpospolitej”.

Simens działa w Polsce od 1991 roku. Oferta spółki obejmuje między innymi różnorodny sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny i mechanizmy informatyczne dla placówek służby zdrowia. Jest w niej między innymi aparatura diagnostyczna dla ultrasonografii, tomografii komputerowej i rentgenodiagnostyki i aparaty audioterapeutyczne. Siemens produkuje również urządzenia do angiografii i kardioangiografii, sprzęt dla medycyny nuklearnej i urządzenia wykorzystujące metodę rezonansu magnetycznego w układzie otwartym, służące do diagnostyki i zabiegów interwencyjnych.


Czym jest Olsztyn: Siemens sprzedał TK znaczenie w Leczenie O .