olsztyn projektem co to znaczy

Co to jest Olsztyn: UWM z projektem za 2,9 mln zł. Co znaczy: projektem za 2,9 mln zł Uniwersytet.

Czy przydatne?

Olsztyn: UWM z projektem za 2,9 mln zł definicja

Co znaczy:

Placówka planuje postęp telemedycynyOlsztyn: UWM z projektem za 2,9 mln zł

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie może dostać 2,5 mln zł na projekt związany z postępem telemedycyny warty 2,9 mln zł. Wniosek o dofinansowanie unijne został pozytywnie oceniony merytorycznie.
Projekt ma być wykonywany w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym , lecz do prac przy nim mają być również włączone szpitale wojewódzki, dziecięcy i MSWiA. Każdy z nich będzie mógł wysyłać zdjęcia rentgenowskie, badania rezonansem, czy tomografem komputerowym do oceny poprzez ekspertów radiologów. Uniwersytet przygotował projekt na sieć teleprzewodową do przesyłu danych. Realizacja rozpocznie się w 2011 roku, zakończenie jest przewidziane na 2012 rok.

- Ma to pozwolić na szybką ocenę wyników badań w wypadku, kiedy brakuje ekspertów z tych dziedzin – mówi Tadeusz Myśliwiec, dyrektor szpitala uniwersyteckiego w Olsztynie.

Szpital zatrudnia 227 osób na umowę o pracę i 48 na umowach cywilno-prawnych. Prowadzi siedem oddziałów, w tym neurologiczny, neurochirurgiczny z klinika neurochirurgii, otolaryngologiczny, chirurgii ogólnej, anestezjologii i intensywnej terapii. Szpital utworzono na bazie majątku szpitala wojskowego, którego przekazanie nastąpiło w kwietniu 2009 roku. Przy placówce funkcjonują również poradnie specjalistyczne. Dopiero co placówka wzbogaciła się o rezonans trzyteslowy, który został kupiony zarówno na potrzeby świadczonych usług medycznych, jak i na potrzeby dydaktyki.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest jednym z najmłodszych w Polsce. Powstał w 1999 roku z połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Kierunek lekarski otwarto w roku akademickim 2008/2009.


Czym jest Olsztyn: UWM z projektem za 2 znaczenie w Leczenie O .