opatów ścrmitr spór czas co to znaczy

Co to jest Opatów i ŚCRMiTR: Spór o czas dojazdu. Co znaczy: Spór o czas dojazdu Szpital w Opatowie.

Czy przydatne?

Opatów i ŚCRMiTR: Spór o czas dojazdu definicja

Co znaczy:

Umowy na usługi transportu sanitarnegoOpatów i ŚCRMiTR: Spór o czas dojazdu

Szpital w Opatowie jest gotowy rozmawiać o cenie za krótszy czas dojazdu do pacjenta w przypadku konieczności przewiezienia go na leczenie do innej placówki. Umowa ze Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego ustala max. czas oczekiwania na 4 godziny.
- Chciałbym, by oczekiwanie na zamówiony transport sanitarny z lekarzem był krótszy niż określone w umowie 4 godziny – mówi Grzegorz Kaleta, dyrektor szpitala powiatowego w Opatowie. – To jest potrzebne w sytuacjach takich jak schorzenia kardiologiczne, kiedy pacjent musi zostać przewieziony w celu leczenia do Ostrowca. Chciałbym, by czas oczekiwania był skrócony do pół godziny. Jeżeli w umowie jest określony max. chwilę na 4 godziny, to druga strona zawsze może powiedzieć, iż nie może przyjechać po pacjenta w okresie krótszym. W naszym przypadku chodzi o zabezpieczenie do 10 transportów w miesiącu.


w okresie oczekiwania pacjenta na transport w przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych szpital byłby adresatem ewentualnych roszczeń sądowych. Aczkolwiek, jak mówi dyrektor Kaleta jest wiele czynników, które mogą wpływać na przypisanie odpowiedzialności w zależności od tego, czy powodem zdarzeń niepożądanych jest zaniedbanie ze strony szpitala, czy także są one rezultatem niemożności odpowiedniego leczenia z racji na braki sprzętowe.


- W umowach standardowych podpisywanych z większością szpitali jest zapis o maksymalnym 4-godzinnym czasie oczekiwania na transport sanitarny – mówi Ryszard Bedla, z-ca dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. – Wynika to z trudnej do przewidzenia częstości wykonywania transportów. Transport sanitarny nie dzieje się w przypadkach nagłych, lecz planowanych. W przypadkach nagłych karetka wysyłana jest natychmiast albo pośrodku 15 min., aczkolwiek w umowie czas oczekiwania może być dłuższy. Mamy podpisane umowy praktycznie ze wszystkimi szpitalami funkcjonującymi w woj. świętokrzyskim, aczkolwiek prawnie wymóg zapewnienia transportu sanitarnego pacjenta leży w gestii szpitali. lecz wskutek trudności z zabezpieczeniem sprzętu i kadry umowy są podpisywane z nami. Jeżeli szpital organizuje przetarg na te usługi, to po naszej stronie leży decyzja, czy przystąpimy do przetargu i czy tym samym spełnimy warunki w nim zawarte. W takich umowach przetargowych max. czas oczekiwania może być krótszy w zależności od wymagań danej placówki.


wg z-cy dyrektora ŚCRMiTR, ceny proponowane poprzez jednostkę są podwójnie niższe niż w innych województwach właśnie ze wględu na trudności finansowe obsługiwanych placówek. Godzina pracy karetki z lekarzem wynosi 130 zł.


Czym jest Opatów i ŚCRMiTR: Spór o czas znaczenie w Leczenie O .