opatów spółka oparciu ustawę co to znaczy

Co to jest Opatów: Spółka w oparciu o Ustawę z 15 kwietnia. Co znaczy: oparciu o Ustawę z 15.

Czy przydatne?

Opatów: Spółka w oparciu o Ustawę z 15 kwietnia definicja

Co znaczy:

Przekształcenie szpitala powiatowegoOpatów: Firma w oparciu o Ustawę z 15 kwietnia

Starostwo Powiatowe w Opatowie przekształciło miejscowy szpital w spółkę kapitałową na bazie projektu rozporządzenia Ministerstwa Skarbu Państwa w kwestii ustalenia ramowego wzoru aktu przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową.
Projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji ze Zwiazkiem Powiatów Polskich 18 sierpnia 2011 roku. Porada powiatu opatowskiego podjęła decyzję o przekształceniu 4 sierpnia 2011 roku. Fundamentem przekształcenia był art. 71 Ustawy o działalności leczniczej. Współczynnik zadłużenia został ustalony na 0,32. Pow. opatowski posiada 100 proc. udziałów w firmie. Placówka nie posiada zobowiązań publiczno-prawnych więc nie zamierza skorzystać ze wsparcia rządowego w tym zakresie. Wzór aktu przekształceniowego mogą stanowić również wiadomości zawarte w Kodeksie firm handlowych. Po utworzeniu firmy 1 września 2011 roku, do której wniesiony został dorobek nieruchomy pow. wydzierżawił szpital firmie prywatnej. Utworzona firma Top Medicus prowadzi działalność poradni psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Część szpitalną przejęła firma Twoje Zdrowie z Katowic. Od 1 listopada 2011 roku Twoje Zdrowie przejmuje kontrakt szpitala z Narodowym Funduszem Zdrowia. pow. przejął cześć zadłużenia placówki.


wedle rozporządzeniem MSP bilans zamknięcia SP ZOZ staje się bilansem otwarcia firmy, nie mniej jednak suma kapitałów własnych jest równa sumie funduszu założycielskiego, funduszu zakładu, funduszu z aktualizacji wyceny i niepodzielnego wyniku finansowego za moment działalności SP ZOZ przed przekształceniem.


Zadaniem firmy Twoje Zdrowie, która wydzierżawiła szpital w Opatowie jest w pierwszej kolejności nieprzerwanie udzielanie nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych w dotychczasowym zakresie,

przejecie pracowników SPZZOZ, ponoszenie nakładów inwestycyjnych w szczególności w dziedzinie dokończenia zadania budowa Szpitala Powiatowego w Opatowie, doposażenie szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną


R E K L A M A


VIII FORUM POLSKICH SZPITALI MEDMARKET 2011


24 listopada 2011, Hotel Hilton, Warszawa


W dyskusji o warunkach powodzenia procesu przekształcania SP ZOZ-ów w firmy prawa handlowego wezmą udział między innymidyrektorzy publicznych szpitali i przedstawiciele organów założycielskich


strona konferencji
program
prelegenci i paneliści
zamówienie karty wstępu

Swój udział zgłosiło już powyżej 200 osób reprezentujących segment publicznej służby zdrowia


Dla przedstawicieli dyrekcji szpitali publicznych i niepublicznych szpitali samorządowych udział w konferencji jest bezpłatny.


Zapraszamy do udziału!


Czym jest Opatów: Spółka w oparciu o znaczenie w Leczenie O .