opole modernizacja co to znaczy

Co to jest Opole: modernizacja za 4,6 mln zł. Co znaczy: spółka RTA Sp.z.o.o. dokona modernizacji.

Czy przydatne?

Opole: modernizacja za 4,6 mln zł definicja

Co znaczy:

Inwestycja w radioterapięOpole: modernizacja za 4,6 mln zł

spółka RTA Sp.z.o.o. dokona modernizacji linii radioterapeutycznej funkcjonującej w zakładzie radioterapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego w Opolu. Wydatek modernizacji to 4,6 mln zł.
Zamówienie zostanie udzielone z wolnej ręki. Projekt obejmie modernizację i dostawę i instalację niezbędnego sprzętu. Modernizacja dotyczyć będzie: akceleratorów Precise do bieżącej wersji Synergy Platform z uwzględnieniem nowoczesnych technik leczenia, mechanizmu weryfikacji i kierowania do wersji bieżącej, mechanizmu dozymetrycznego, mechanizmu planowania leczenia PrecisePlan z uwzględnieniem rozbudowy w dziedzinie automatycznych metod przygotowania obszarów tarczowych i krytycznych a również zakup mechanizmu planowania leczenia zapewniającego sposobność przygotowania planów dla nowoczesnych technik leczenia. Projekt będzie wykonywany w ramach realizacji programu zdrowotnego ” Poprawa działania mechanizmu radioterapii onkologicznej w Polsce - doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii, jako jednego z zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, w dziedzinie zadania obejmującego zakup specjalistycznej aparatury.” Projekt jest dofinansowany ze Środków Ministerstwa Zdrowia. >>spółka RTA Sp.zo.o.o. jest jedynym przedstawicielem na terenie Polski spółek produkujących akceleratory i dostarczyła przedtem wszystkie przedmioty modernizowanej linii radioterapeutycznej. RTA Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w listopadzie 1996 roku. Firma rozpoczęła działalność jako wyłączny przedstawiciel na rynku polskim kanadyjskiej spółki Theratronics, producenta aparatów kobaltowych do radioterapii. Opolskie Centrum Onkologii posiada następujące oddziały: onkologii klinicznej, onkologii ginekologicznej, chirurgii onkologicznej, na którym jest blok operacyjny i pododdział intensywnej opieki pooperacyjnej. Wszpitalu znajdują się także pracownie: zakład radioterapii, gdzie zainstalowana jest nowoczesna aparatura do leczenia promieniami i przygotowania leczenia, w tym: komputerowe mechanizmy planowania leczenia, aparat kobaltowy, przyspieszacz liniowy, symulator, modelarnia i zakład diagnostyki obrazowej. W obrębie szpitala działa także Wojewódzka Gabinet Onkologiczna.


Czym jest Opole: modernizacja za 4,6 znaczenie w Leczenie O .