opolskie nzozów co to znaczy

Co to jest Opolskie: 1,45 mln zł z UE dla 6 NZOZów. Co znaczy: UE dla 6 NZOZów Sześć niepublicznych.

Czy przydatne?

Opolskie: 1,45 mln zł z UE dla 6 NZOZów definicja

Co znaczy:

Wsparcie unijne zakupów sprzętowychOpolskie: 1,45 mln zł z UE dla 6 NZOZów

Sześć niepublicznych przychodni otrzyma łącznie 1,45 mln zł ze środków unijnych na projekty powiązane z zakupem sprzętu medycznego i wyposażenia do prowadzonych placówek. To są kapitał dostępne w wyniku oszczędności po przeprowadzeniu poprzednich konkursów.
Środki otrzymają NZOZ Vita w Nysie w wysokości 228,3 tys. zł na zakup aparatury do gabinetu rehabilitacyjnego i stomatologicznego, NZOZ Ars-Med. na zakup sprzętu w celu poprawy konkurencyjności placówki w Lubszy – 179,8 tys. zł. Fundusze zostały również przyznane NZOZowi Domed na wyposażenie nowo powstałej przychodni w Zimnicach Ogromnych – w wysokości 388 tys. zł, NZOZowi Specjalistyka na wyposażenie gabinetów lekarskich i pracowni diagnostycznych w placówce w Opolu – w wysokości 242,25 tys. zł, NZOZ-owi Poradnia Kardiologiczna na zakup aparatu USG z Dopplerem - w wysokości 243,4 tys. zł i NZOZ-owi Poradnia Laryngologiczna na zakup aparatury dla placówki w Nysie – w wysokości 166,9 tys. zł.

W poprzednim konkursie dofinansowano 8 mln zł szesnaście projektów na łączną kwotę 12 mln zł. Środki w większości zostały przeznaczone na zakupy sprzętowe. W Opolskiem funkcjonuje 413 niepublicznych placówek, które świadczą usługi ambulatoryjne. Ambulatoryjną opiekę zdrowotną w 2004 roku sprawowało 326 zakładów opieki zdrowotnej, w tym 73 publiczne i 253 niepubliczne i 274 indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich i stomatologicznych. Spośród 326 zakładów opieki zdrowotnej 102 były zlokalizowane na wsi.


Czym jest Opolskie: 1,45 mln zł z UE znaczenie w Leczenie O .