opolskie szpitali co to znaczy

Co to jest Opolskie: 14 mln zł z NFZ dla 8 szpitali. Co znaczy: mln zł z NFZ dla 8 szpitali Osiem.

Czy przydatne?

Opolskie: 14 mln zł z NFZ dla 8 szpitali definicja

Co znaczy:

Dodatkowe kapitał na finansowanie świadczeńOpolskie: 14 mln zł z NFZ dla 8 szpitali

Osiem szpitali prowadzonych poprzez samorząd województwa opolskiego może liczyć na ok. dwie trzecie, a więc około 14,5 mln zł z 22 mln zł przeznaczonych na zapłatę nadwykonań placówek za 2010 rok. Zmieni to rezultat finansowy szpitali.


Na kapitał mogą liczyć Wojewódzkie Centrum Medyczne, szpital wojewódzki w Opolu, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Neuropsychiatryczny, Opolskie Centrum Onkologii i Opolskie Centrum Rehabilitacji, Zespół Opieki nad Matką i Dzieckiem, a również szpitale w Branicach i Kup.

W największym stopniu kapitał zostaną przeznaczone na sfinansowanie zabiegów ratujących życie i nadlimity.

Na razie za 11 miesięcy 2010 roku szpitale prowadzone poprzez samorząd zanotowały powyżej 12 mln zł utraty. Stratę miało 8 z 13 placówek. Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 58,8 mln zł. W analogicznym okresie roku 2009 stratę w wysokości 4 mln zł notowały 4 szpitale, zobowiązania krótkoterminowe miały wartość 50,9 mln zł. Od 2007 roku żadna z wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia nie posiada zobowiązań wymagalnych.

- Ujemne wyniki finansowe nie stanowią zagrożenia dla stabilności finansowej jednostek. Poniesiona poprzez jednostki utrata za 11 miesięcy 2010 roku jest znacząco niższa od wydatków amortyzacji, których wysokość wynika z ponoszenia znaczących nakładów na inwestycje (remonty, zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i tym podobne) w poszczególnych jednostkach – napisał urząd marszałkowski. Stawka amortyzacji po 11 miesiącach 2010 roku wyniosła 22,9 mln zł.

Czym jest Opolskie: 14 mln zł z NFZ dla znaczenie w Leczenie O .