opolskie finansowanie co to znaczy

Co to jest Opolskie: finansowanie przekształceń w spółki. Co znaczy: przekształceń w firmy Samorząd.

Czy przydatne?

Opolskie: finansowanie przekształceń w spółki definicja

Co znaczy:

Ustawa o działalności leczniczejOpolskie: finansowanie przekształceń w firmy

Samorząd województwa opolskiego zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia z pytaniem, czy z pomocy rządowej przy przekształceniu szpitali w firmy mogą skorzystać podmioty powstałe przed wejściem w życie Ustawy o działalności leczniczej.
- Chodzi o te podmioty, które jeszcze nie przejęły działalności medycznej placówek zdrowotnych – mówi Stanisław Łągiewka, dyrektor Departamentu Zdrowia Województwa Opolskiego. – W Ustawie jest mowa o procesie przekształcenia, lecz nie ma mowy o tym, czy udział w nim mogą brać podmioty już utworzone.


Samorząd utworzył trzy firmy prawa handlowego, które mogłyby przejąć działalność medyczną Zespołu Szpitali w Kup, Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie i Centrum Terapii Nerwic w Mosznej.


Samorząd pyta również ministerstwo, czy wymóg przekształcenia pojawia się w przypadku ujemnego wyniku finansowego notowanego poprzez cały rok, czy także tylko za np. pół roku i o sprawy konkursów na dyrektorów szpitali. Program rządowy zakłada wsparcie finansowe szpitali, które zdecydują się na przekształcenie, w tym pokrycie zobowiązań publiczno-prawnych.


Centrum Rehabilitacji jest placówką ortopedyczno-rehabilitacyjną specjalizującą się w endoprotezoplastyce. Wykonuje ok. 800 zabiegów planowych rocznie, a czas oczekiwania, by operacja została wykonana w tej placówce, wynosi nawet cztery lata. Aktualnie szpital posiada 19 łóżek ortopedycznych, którą to liczba chciałby zwiększyć do dwudziestu kilku, i 148 łóżek rehabilitacyjnych. Czas pobytu w szpitalu wynosi 6-7 dni. Działalność medyczna szpitala w Kup opiera się na jedynych na Opolszczyźnie oddziałach: geriatrii, reumatologii, pulmonologii dziecięcej, chorób płuc i gruźlicy a również pulmonologii ogólnej, wewnętrznym, rehabilitacji. Posiadamy również poradnie: chorób płuc i gruźlicy dla dorosłych i dla dzieci, reumatologiczną, kardiologiczną, rehabilitacyjną. Szpital w Pokoju posiada nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, a również jedyną na Opolszczyźnie pośród szpitali publicznych komorę kriogeniczną. Centrum Terapii Nerwic w Mosznej jest jednym z kilku działających w Polsce całodobowych ośrodków - oddziałów leczenia nerwic i innych zaburzeń niepsychotycznych, gdzie dominującą procedurą leczniczą jest psychoterapia. Dysponuje także bazą fizykoterapeutyczną i rehabilitacyjną. Przyjmuje pacjentów z całego państwie, a również z zagranicy.


Czym jest Opolskie: finansowanie znaczenie w Leczenie O .