opolskie rady społeczne co to znaczy

Co to jest Opolskie: Rady społeczne szpitali powołane. Co znaczy: Porady socjalne szpitali powołane.

Czy przydatne?

Opolskie: Rady społeczne szpitali powołane definicja

Co znaczy:

Zmiany dotyczą siedmiu jednostek ochrony zdrowiaOpolskie: Porady socjalne szpitali powołane

Radni samorządu województwa opolskiego w czasie październikowej sesji sejmiku powołali porady socjalne siedmiu opolskich instytucji ochrony zdrowia. Powołania powiązane były z zakończeniem kadencji wcześniejszych rad.
Powołano porady socjalne następujących placówek: Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu, Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu, Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. ks. biskupa Józefa Nathana w Branicach, Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup, a również Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarawskiego w Opolu.


Na 15 grudnia br. zaplanowane jest szkolenie dla członków nowopowołanych rad socjalnych (w świetle ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej). Kadencja porady trwa cztery lata od dnia powołania. Pierwsze posiedzenie zwołuje organ założycielski.


Przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej działa Porada socjalna jest organem inicjującym i opiniodawczym dla publicznego zakładu opieki zdrowotnej i organem doradczym kierownika takiej placówki. Do jej głównych zadań należy formułowanie w wnisoków i opinii w kwestiach: związanych z przekształceniem albo likwidacją zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem albo ograniczeniem działalności, zmiany albo rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne, zbycia środka trwałego i zakupu albo przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego.

R E K L A M A


VIII FORUM POLSKICH SZPITALI MEDMARKET 2011


24 listopada 2011, Hotel Hilton, Warszawa


W dyskusji o warunkach powodzenia procesu przekształcania SP ZOZ-ów w firmy prawa handlowego wezmą udział między innymidyrektorzy publicznych szpitali i przedstawiciele organów założycielskich


strona konferencji
program
prelegenci i paneliści
zamówienie karty wstępu

Swój udział zgłosiło już powyżej 100 osób reprezentujących segment publicznej służby zdrowia


Dla przedstawicieli dyrekcji szpitali publicznych i niepublicznych szpitali samorządowych udział w konferencji jest bezpłatny.


Zapraszamy do udziału!
Czym jest Opolskie: Rady społeczne znaczenie w Leczenie O .