opolskie strata szpitali co to znaczy

Co to jest Opolskie: strata szpitali zamiast zysku. Co znaczy: szpitali zamiast zysku Szpitale.

Czy przydatne?

Opolskie: strata szpitali zamiast zysku definicja

Co znaczy:

Wyniki finansowe placówek medycznychOpolskie: utrata szpitali zamiast zysku

Szpitale prowadzone poprzez samorząd województwa opolskiego zanotowały 8,7 mln zł utraty netto po trzech kwartałach 2010 roku w porównaniu z 245 tys. zł zysku netto w analogicznym czasie roku 2009. Zobowiązania bieżące wyniosły powyżej 50 mln zł i były na podobnym poziomie co w 2009 roku.
Największą stratę miał Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu – 6,8 mln zł wobec utraty 2,58 mln zł po trzech kwartałach 2009 roku. Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego miało stratę w wysokości 1,96 mln zł w porównaniu z 729 tys. zł zysku netto w analogicznym okresie roku 2009. Szpital Wojewódzki w Opolu przyniósł 263 tys. zł utraty netto w porównaniu z zyskiem 1,4 mln zł po trzech kwartałach 2009 roku. Niewielkie zyski po trzech kwartałach 2010 roku wykazało sześć placówek. Po trzech kwartałach 2009 roku było to dziewięć jednostek.

Najwyższe zobowiązania bieżące zanotował Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu – 18,59 mln zł w porównaniu z 17 mln zł po trzech kwartałach 2009 roku. Szpital Wojewódzki w Opolu miał po trzech kwartałach 2010 roku 7,69 mln zł zobowiązań bieżących wobec 7,49 mln zł po trzech kwartałach 2009 roku. Najniższe zobowiązania bieżące – 304 tys. zł miał Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach i Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych – 271 tys. zł. Najwyższe należności – powyżej 20 mln zł miał Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu. Należności o niewielką kwotę nieprzekraczających zobowiązań bieżących były udziałem Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu, Zespołu Szpitali Pulmonologiczno – Reumatologicznych z/s w Kup , Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach i Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. Św. Jadwigi w Opolu.


Czym jest Opolskie: strata szpitali znaczenie w Leczenie O .