opolskie zwiększenie wartości co to znaczy

Co to jest Opolskie: Zwiększenie wartości kontraktów. Co znaczy: wartości kontraktów Nieco powyżej.

Czy przydatne?

Opolskie: Zwiększenie wartości kontraktów definicja

Co znaczy:

Zmiana planu finansowego NFZOpolskie: Powiększenie wartości kontraktów

Nieco powyżej 3,6 mln złotych otrzyma Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w związku ze zmianą planu finansowego na 2011 rok. Kapitał zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na leczenie szpitalne i nadwykonania za 2010 rok.
1 mln zł z tej stawki zostanie przekazany na lecznictwo ambulatoryjne. - Nie ustalono jeszcze, które placówki medyczne otrzymają dodatkowe fundusze. - Po wpłynięciu do oddziału pierwszych sprawozdań finansowych i przeprowadzeniu analiz, będziemy wiedzieli, którym jednostkom w uzasadnionych sytuacjach zostanie powiększony kontrakt – wyjaśnia Marek Staszewski, zastępca dyrektora do spraw ekonomiczno-finansowych opolskiego oddziału NFZ.


W związku ze zmianą planu finansowego więcej środków będzie dostępnych również w lecznictwie szpitalnym. Przeznaczono na ten cel 1 mln 435 tys. zł, dzięki czemu w sumie na lecznictwo zamknięte w 2011 roku rozdzielona zostanie stawka 663 mln zł. - Środki te są planowane na sfinansowanie części nadwykonań w programach lekowych w chemioterapii. - powiększony zostanie kontrakt pięciu jednostek – informuje Marek Staszewski.


następne 400 tys. zł przeznaczone zostanie na świadczenia z zakresu rehabilitacji. - Planowane jest sfinansowanie części nadwykonań w rehabilitacji stacjonarnej neurologicznej i kardiologicznej. Powiększenie będzie dotyczyło sześciu jednostek – tłumaczy Marek Staszewski.


O 400 tys. złotych więcej będzie również w budżecie śwwiadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. - Pozostałe 400 tys. zł Fundusz wyda na rozliczenie świadczeń z roku 2010 zapłaconych poprzez inne oddziały wojewódzkie na rzecz ubezpieczonych zamieszkałych na terenie woj. opolskiego – dodaje zastępca dyrektora do spraw ekonomiczno-finansowych opolskiego oddziału NFZ.


Narodowy Fundusz Zdrowia powiększył plan finansowy na 2011 rok na świadczenia opieki zdrowotnej o 141 mln 581 tys. złotych. Najwięcej dodatkowych pieniędzy otrzymało woj. mazowieckie, a najmniej właśnie opolskie. Zmiana planu finansowego została zatwierdzona poprzez ministra zdrowia w porozumieniu z ministrem finansów. Jak informuje Agnieszka Długołęcka, przedstawicielka Funduszu, podziału dodatkowych środków między oddziały wojewódzkie NFZ dokonano wedle tak zwany algorytmem.


Czym jest Opolskie: Zwiększenie znaczenie w Leczenie O .