orlen medica bezpłatne co to znaczy

Co to jest Orlen Medica: bezpłatne szczepienia. Co znaczy: bezpłatne szczepienia Orlen Medica od.

Czy przydatne?

Orlen Medica: bezpłatne szczepienia definicja

Co znaczy:

Świadczenia zdrowotne przy wsparciu samorząduOrlen Medica: bezpłatne szczepienia

Orlen Medica od maja do listopada 2011 roku prowadzi bezpłatne szczepienia dzieci i młodzieży z Płocka przeciwko meningokokom. Warunkiem jest korzystanie ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w przychodniach Orlen Medica. Program jest finansowany poprzez Urząd Miasta Płocka.
Program jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży do 19 roku życia. Szczepienia są realizowane w punkcie szczepień filii Orlen Medica przy ul. Otolińskiej 8 w Płocku od poniedziałku do piątku. Przed szczepieniem doktor udziela konsultacji.


firma Orlen Medica świadczy usługi medyczne dla pracowników spółek i osób objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym przez utworzony Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "PetroLek". NZOZ w 2011 roku ma zapewnione finansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia na poziomie 4,2 mln zł. 2,76 mln zł jest przeznaczone na usługi ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – konsultacje medyczne, 208 tys zł na badania tomografii komputerowej, 234 tys zł na badania ultrasonograficzne. Zakontraktowane są również badania EKG i endoskopowe. Placówka dysponuje również kontraktem na usługi rehabilitacji leczniczej w wysokości 891 tys zł.


Orlen Medica w 2010 roku miała podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia o wartości 4,45 mln zł. Świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej miały wartość około 3,5 mln zł, świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej – 890 tys. zł. Opieka specjalistyczna obejmowała rady w specjalnościach między innymi neurologii, położnictwa i ginekologii, alergologii, reumatologii. Placówka w 2010 roku nie miała umowy na wykonywanie badań tomografem komputerowym.


Czym jest Orlen Medica: bezpłatne znaczenie w Leczenie O .