ostrów wielkopolski co to znaczy

Co to jest Ostrów Wielkopolski: Akceptacja planu ratunkowego. Co znaczy: Akceptacja planu.

Czy przydatne?

Ostrów Wielkopolski: Akceptacja planu ratunkowego definicja

Co znaczy:

Szpital poszukuje oszczędnościOstrów Wielkopolski: Akceptacja planu ratunkowego

socjalna Porada Szpitala w Ostrowie Wielkopolskim zaakceptowała opracowany poprzez dyrekcję plan restrukturyzacji placówki. Zakłada on ograniczenie wydatków przy jednoczesnym zwiększeniu źródeł finansowania.
- Te propozycje to bardzo dobre posunięcia. Gdybyśmy mieli 5 lat temu poradnię endoskopową, o którą wnioskowałem wielokrotnie, to dziś mielibyśmy z niej kilka mln złotych przychodu. W czasie gdy nasi pacjenci wyjeżdżają poza Ostrów, tam się leczą i tam zostawiają własne kapitał – informuje Wiesław Wawrzyniak, członek porady, przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.


Plan zakłada pomiędzy innymi powiększenie liczby procedur zdrowotnych wysoko punktowanych poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dyrekcja chce utworzenia nowych pododdziałów i pracowni medycznych pomiędzy innymi: pracowni endoskopowej, oddziału oparzeń, oddziału nefrologicznego i oddziału rehabilitacji dziennej dla dzieci. W planie uwzględniono także rozszerzenie oddziału chirurgii dziecięcej o traumatologię. Szpital planuje także otwarcie oddziału udarowego.


- To byłaby zupełnie nowa jakość w leczeniu udarów. Świadczenia te, podobnie jak zabiegi z zakresu hemodynamiki, nie są limitowane i równocześnie są lepiej wycenione poprzez NFZ. Za realizacją tego projektu przemawia również potencjał ludzki. Mamy sześciu neurologów, których wiedza i zdolności byłyby tu w pełni wykorzystane – ocenia Dariusz Bierła, dyrektor ZZOZ w Ostrowie.


W ocenie dyrekcji szpitala, zmiany urealnią relacja wydatków do otrzymanych kontraktów i sprawią, iż procedury będą staranniej rozliczane. Dotychczas w razie braku specjalistycznego oddziału pacjenci na przykład z chorobami nerek trafiali na oddziały internistyczne. W czasie gdy, spore wydatki powiązane z ich pobytem rozliczane były poprzez NFZ jak za pobyt na internie. Szpital z tego powodu generował spore utraty finansowe.


– Podobna przypadek miała miejsce w razie oparzeń. Trafiał do nas pacjent, za którego pobyt i pomoc otrzymaliśmy środki nie pokrywające poniesionych nakładów. W czasie gdy w chwili posiadania oddziału, nawet jeżeli pacjent pozostanie u nas jedną dobę, to NFZ zrefunduje nam wydatki z puli środków ratujących życie. Nawet jeżeli będą one wykraczały poza limit kontraktu, to przedtem albo potem NFZ będzie musiał za nie zapłacić – tłumaczy Witold Miaśkiewicz, zastępca dyrektora ZZOZ w Ostrowie.


Czym jest Ostrów Wielkopolski znaczenie w Leczenie O .