otwock powstaje blok co to znaczy

Co to jest Otwock: powstaje blok operacyjny na 7 sal. Co znaczy: powstaje blok operacyjny na 7 sal.

Czy przydatne?

Otwock: powstaje blok operacyjny na 7 sal definicja

Co znaczy:

Szpital dostosowuje się do wymagań prawnychOtwock: powstaje blok operacyjny na 7 sal

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Grucy w Otwocku do końca 2011 roku rozbuduje blok operacyjny, który docelowo ma mieć 7 sal. Na część inwestycji w modernizację 3 sal wsparcia 8 mln zł udzieliła UE.
Było to 85 procent wydatków projektu. O pozostałe środki placówka będzie starać się w innych źródłach. Pod uwagę brane są fundusze z Komitetu Badań Naukowych. Placówka wykonuje aktualnie 7,5 tys. operacji rocznie. Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy w Otwocku, którego organem założycielskim jest Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, jest jednym z największych wysokospecjalistycznych ośrodków urazowo-ortopedycznych w państwie. Dysponuje 437 łóżkami, w tym 36 łóżkami z zakresu rehabilitacji ogólnej. Co roku hospitalizowanych jest blisko 11 tys. pacjentów, z czego 18 procent stanowią pacjenci z endoprotezoplastyką stawów biodrowych i kolanowych. Jako jedna w Polsce placówka posiada oddział uszkodzeń i patologii miednicy i oddział gruźlicy kostno – stawowej. Placówka prowadzi cztery kliniki: ortopedii z oddziałami między innymi zapaleń kości, chirurgii kręgosłupa, uszkodzeń miednicy i gruźlicy kości, klinikę chirurgii urazowej i ortopedii, ortopedii i traumatologii dziecięcej, ortopedii i chorób zapalnych narządu ruchu. Szpital prowadzi również oddziały pooperacyjny i rehabilitacyjny. Kontrakt z NFZ na leczenie szpitalne wynosi w 2010 roku 77 mln zł. Na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną – powyżej 2,5 mln zł. CMKP prowadzi studium kliniczno-dydaktyczne, studia doktoranckie, studium medycyny rodzinnej i ośrodek badań naukowych.


Czym jest Otwock: powstaje blok znaczenie w Leczenie O .