otwock rusza rozbudowa co to znaczy

Co to jest Otwock: Rusza rozbudowa szpitala za 26 mln zł. Co znaczy: szpitala za 26 mln zł Rusza.

Czy przydatne?

Otwock: Rusza rozbudowa szpitala za 26 mln zł definicja

Co znaczy:

Modernizacja części placówkiOtwock: Rusza rozbudowa szpitala za 26 mln zł

Rusza rozbudowa i modernizacja pawilonu głównego w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. W latach 2009-2010 samorząd województwa przeznaczył na ten cel blisko 3,3 mln zł. Całkowity wydatek przebudowy wyniesie 26 mln zł.
W ramach inwestycji prócz rozbudowy pawilonu głównego i powstania nowych powierzchni oddziałowych kompleksowej przebudowie poddane zostanie wschodnie skrzydło. Zmodernizowane będą wszystkie piętra, dach, a również elewacja. Pierwsi pacjenci będą mogli z niego używać w 2013 r. Planowana inwestycja stanowi kontynuację wykonanej w latach 1999-2007 modernizacji skrzydła zachodniego pawilonu głównego, izby przyjęć, a również pracowni radiologicznej. W ramach prac remontowych wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zmodernizowano kotłownię węglową na gazowo-olejową, wymieniono dźwig szpitalny i dostosowano przedmiot do wymagań przeciwpożarowych.

W skład Centrum wchodzi 13 oddziałów szpitalnych liczących 455 łóżek szpitalnych ,w tym 30 łóżek hospicyjnych i poradnie chorób płuc dla dorosłych, chirurgii klatki piersiowej, rehabilitacyjne. Leczy rocznie około 8 tys. pacjentów. Przy placówce istnieje Zespół Szkół Ogólnokształcących co pozwala młodym pacjentom kontynuować naukę w okresie pobytu w szpitalu. W 2005 roku placówce powiodło się skoncentrować działalność medyczną na jednym terenie, w kluczowym kompleksie budynków szpitalnych. Przyniosło to oczekiwane oszczędności i poprawę organizacji i jakości świadczeń medycznych i hotelowych. Placówka systematycznie modernizuje aparaturę diagnostyczną i terapeutyczną., wprowadziła także mechanizmy kontroli jakości. Posiada akredytacje w dziedzinie szkolenia podyplomowego w dziedzinach chorób płuc, chirurgii klatki piersiowej i chorób wewnętrznych.


Czym jest Otwock: Rusza rozbudowa znaczenie w Leczenie O .