outsourcing najskuteczniejszą co to znaczy

Co to jest Outsourcing najskuteczniejszą metodą. Co znaczy: najskuteczniejszą sposobem Z Markiem.

Czy przydatne?

Outsourcing najskuteczniejszą metodą definicja

Co znaczy:

Największym problemem jest cena usługOutsourcing najskuteczniejszą sposobem

Z Markiem Kowalskim, prezesem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Czystości Polskiej Izby Gospodarczej Czystości na temat usług utrzymania czystości w szpitalach i zaletach outsourcingu rozmawia Magdalena Okoniewska.
Dlaczego utrzymanie czystości w placówce medycznej jest tak ważną sprawą?

Najłatwiej byłoby odpowiedzieć, iż zależy od niej bezpieczeństwo pacjentów. Ścigani poprzez budżety, możliwości finansowe, targani pytaniami co jest ważniejsze higiena, zabiegi operacyjne czy mechanizmy leczenia, regularnie zapominamy o samym pacjencie. Powiem jednak krótko, by mechanizm leczenia i powrotu do zdrowia przebiegał poprawnie, wszystkie wymienione czynniki muszą zaistnieć jednocześnie. Nawet idealnie leczonego pacjenta może dopaść zakażenie, które zniweczy cały mechanizm leczenia.


Od czego zależą wydatki utrzymania czystości w szpitalu? Jakiej wielkości to są opłaty?

Pytanie jest trudne i niemożliwe jest udzielenie na nie jednoznacznej odpowiedzi. Każdy przedmiot szpitalny ma własną swoją specyfikę i trudno wrzucić wszystkie zakłady opieki zdrowotnej pod wspólny mianownik. Utrzymanie czystości w szpitalach należy podzielić na dwie części. Sprzątanie ciągów komunikacyjnych i sanitariatów, sprzątanie sal chorych i pomieszczeń zabiegowych i zabezpieczenie środków higieny.

Nie zagłębiając się w rozmiar kosztów, które tak jak wspomniałem przedtem trudno określić, mogę stwierdzić zdecydowanie, iż są one zbyt spore i źle skonstruowane. Największym czynnikiem cenotwórczym w usługach utrzymania czystości jest czynnik ludzki stanowiący około 75%. Logika nakazywała aby więc jego ograniczenie. Niestety art.23.1 nakazuje pracodawcy przejmującemu usługi czystości w szpitalu przejęcie całego personelu dotychczas w takich usługach zatrudnionego. Z powodu, spółki sprzątające walcząc w przetargach konkurują tylko i wyłącznie marżą i środkami czystości używanymi w procesie utrzymania czystości szpitali. Jeżeli chcemy więc ograniczyć wydatki utrzymania czystości szpitali to musimy spółkom sprzątającym pozwolić na wykorzystanie najnowszych technologii utrzymania czystości pozwalających na redukcję zatrudnienia przez wykorzystanie maszyn i bardziej wydajnych i efektywnych środków chemicznych. Tylko takie rozwiązanie poprawi poziom czystości w szpitalach i pozwoli efektywnie zadbać o bezpieczeństwo pacjentów. Alternatywą na bród są antybiotyki lecz rozwiązanie to prócz tego, iż przedłuża leczenie pacjenta i naraża go na dodatkowy dyskomfont jest znacząco droższe.


Czy przewarzająca część szpitali samodzielnie wykonuje usługi utrzymania czystości czy także przewarzająca część korzysta z usług spółek outsourcingowych? Jakie są aktualnie tendencje?

Myślę, iż w momencie obecnej można powiedzieć, iż relacja outsourcingu do samodzielnego utrzymywania czystości ma się jak 1:1. Trudno także mówić o tendencjach. Zarówno w jednym jak i drugim przypadku mamy przykłady pozytywne i niekorzystne. Prowadzona w roku 2008 kontrola NIK mająca określić, które z wymienionych rozwiązań jest lepsze dla szpitali także niestety na to pytanie nie odpowiedziała. Jednak ogólnie przyjęte rozwiązania w państwach Europy Zachodniej zmierzają do wysokiej specjalizacji usług utrzymania czystości przez outsourcing.


Jakie są zalety obu rozwiązań?

Jestem Prezesem Polskiej Izby Gospodarczej Czystości więc powinienem namawiać do outsourcingu jako jedynej, profesjonalnej, skutecznej i słusznej sposoby utrzymania czystości. Poważnie jednak mówiąc uważam, iż każda sposób jest dobra jeżeli korzysta z dobrze wyszkolonego personelu i profesjonalnych, sprawdzonych metod utrzymania czystości.

jeżeli chodzi o zalety obu metod to
jeżeli założymy, iż spółki outsourcingowe zostały wyłonione w dobrze przygotowanym przetargu, sporządzono niezłą umowę i opracowano poprawny mechanizm kontroli jej wykonania, to możemy z czystym sumieniem powiedzieć, iż outsourcing jest najskuteczniejszą sposobem pozwalającą na zapewnienie czystości szpitali. Gwarantuje dobrze wyszkolony personel, profesjonalne środki utrzymania czystości, wysoki poziom umaszynowienia i błyskawiczny dostęp do najnowszych technologii. Oczywiście szpitale samodzielnie utrzymujące czystość mogą osiągnąć ten sam poziom co spółki outsourcingowe lecz ich wydatki będą znacząco większe.


Jakimi miernikami powinien się kierować szpital, który zdecyduje się na skorzystanie z usług spółki outsourcingowej?

Po pierwsze ustalenie swoich potrzeb i oczekiwań. Po drugie zapisanie tego w specyfikacji przetargowej. Po trzecie wytypowanie osoby odpowiedzialnej za kontakty z spółką sprzątającą i określenie mechanizmu komunikacji w celu szybkiej reakcji na błędy w czasie realizacji kontraktu. Po czwarte odpowiednie zapisanie wszystkich wymienionych przedtem zasad współpracy w przygotowanej umowie.


Jakie są w tej chwili największe problemy powiązane z utrzymaniem czystości w szpitalach? Czy to są ceny usług , brak wyspecjalizowanych spółek czy brak personelu?

Zdecydowanie największym problemem jest cena usług i co główne to problem ten z roku na rok się pogłębia. Winne temu są zarówno spółki sprzątające bezwzględnie walczące o kontrakt, w skutek czego systematycznie obniżają cenę i poziom świadczonych usług, lecz także decydenci zoz, którzy do chwili obecnej nie stworzyli standardów określających poziom utrzymania czystości w szpitalach. W rezultacie takiego działania z roku na rok szpitale wydają co prawda coraz mniej na utrzymanie czystości lecz także relatywnie obniża się jej poziom.


Polskie Stowarzyszenie Czystości i Polska Izba Gospodarcza Czystości to organizacje zrzeszające spółki oferujące usługi utrzymania czystości. Czy to są dwie odrębne organizacje? Jaki jest pomiędzy nimi związek? Ilu zrzeszają członków?

Polskie Stowarzyszenie Czystości było pierwszą organizacją w Polsce zrzeszającą osoby, które przewidziały, iż rynek profesjonalnego utrzymania czystości po latach 80 będzie się w Polsce dynamicznie rozwijał. Polska Izba Gospodarcza Czystości zrzesza spółki działające na rzecz utrzymania czystości i jest niejako „ulepszoną” kontynuacją Polskiego Stowarzyszenia Czystości mającą realny wpływ na administrację samorządową, państwową i parlament. w momencie obecnej PIGC posiada około 30% rynku polskiego i jest jedyną tego typu organizacją w naszym państwie. Jesteśmy członkiem Europejskiej Federacji Czystości i The Worldwide Cleaning Industry Association, największej na świecie organizacji w branży czystościowej. Zrzeszamy 150 członków.


Ile z tych spółek zajmuje się wykonywaniem usług dla placówek medycznych? Czy liczba takich spółek się powiększa w ostatnim czasie?

Największym usługodawcą w dziedzinie usług utrzymania czystości na rynku szpitalnym jest zdecydowanie spółka IMPEL jednak
jeżeli rozszerzymy oferowane usługi o catering i pralnie to zdecydowanie należy wspomnieć także o takich firmach jak ISS, Aspen i Hectas.


Marek Kowalski

W branży czystościowej od roku 1991.Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Czystości. W latach 2005 – 2007 Wiceprezes Zarządu Europejskiej Federacji Czystości. Pomysłodawca i współtwórca (razem z TÜV Rheinland Polska) europejskiego mechanizmu certyfikacji jakościowej spółek sprzątających „Gwarant Czystości i Higieny”. Od 2008 r. Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Czystości i Związku Pracodawców Branżowych PSC (od 2009 r.) Od roku 2009 członek Europejskiego Zarządu International Sanitary Supply Association. W kwietniu br. wybrany do Porady Głównej PKPP LEWIATAN, zasiada także w Zespole do spraw Usług Publicznych Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno-Gospodarczych.Czym jest Outsourcing najskuteczniejszą znaczenie w Leczenie O .