pomorskie wniosków co to znaczy

Co to jest Pomorskie: 9 wniosków na 30 mln zł. Co znaczy: wniosków na 30 mln zł Samorząd.

Czy przydatne?

Pomorskie: 9 wniosków na 30 mln zł definicja

Co znaczy:

Trwa konkurs o środki UE na informatyzacjęPomorskie: 9 wniosków na 30 mln zł

Samorząd Województwa pomorskiego za prawidłowe oficjalnie uznał wszystkie 22 wnioski o dotacje unijne złożone w ramach poddziałania postęp usług społeczeństwa informacyjnego. Pośród nich jest 9 placówek medycznych, które starają się w sumie o powyżej 30 mln zł.
Wysokość dofinansowania projektów w ramach konkursu wynosi 75 proc.. Wartość wszystkich prac wynosi w placówkach medycznych powyżej 41 mln zł. Największym projektem jest poprawa dostępu do usług informatycznych w Szpitalu Specjalistycznym Św. Wojciecha w Gdańsku-Zaspie. Jego wartość to 7,29 mln zł, a stawka wnioskowanego dofinansowania to 5,46 mln zł. O kapitał na informatyzację stara się Powiatowe Centrum Zdrowia w Kartuzach – o 4,09 mln zł, na wprowadzenie usługi e-pacjent - NZOZ Zdrowie w Kwidzynie wnioskujący o 1,87 mln zł dofinansowania.

Szpital w Lęborku planuje powstanie e-platformy wspólnie z ucyfrowieniem zakładu diagnostyki obrazowej. Wartość prac – 4,17 mln zł, wnioskowana stawka dotacji – 3,13 mln zł. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku zamierza rozwinąć infrastrukturę informatyczną w nowobudowanej siedzibie za 5,53 mln zł. Wnioskowana dotacja – 4,15 mln zł. Szpital Specjalistyczny w Chojnicach zamierza wprowadzić zintegrowana platformę i program kierowania obsługą pacjentów. Wartość projekt 5,42 mln zł,, stawka wnioskowanego dofinansowania – 4,07 mln zł. Pomorskie Centrum Traumatologii także zamierza poprawić obsługę pacjenta. Wartość projektu to 2,2 mln zł, wartość planowanego dofinansowania – 1,65 mln zł. Szpital Specjalistyczny w Wejcherowie planuje poprawić obsługę pacjentów i ucyfrowić zakład diagnostyki obrazowej za 4,76 mln zł. Wnioskowane dofinansowanie – 3,57 mln zł. Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy zamierza wdrożyć i wykorzystać nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne za 3,76 mln zł. Wartość wnioskowanej dotacji to 2,15 mln zł.

Wszystkie złożone w programie wnioski mają wartość 79,94 mln zł. Wartość planowanych projektów to 108,63 mln zł.


Czym jest Pomorskie: 9 wniosków na 30 znaczenie w Leczenie P .