spółka usług komercyjnych co to znaczy

Co to jest Spółka dla usług komercyjnych i wykorzystania bazy. Co znaczy: usług komercyjnych i.

Czy przydatne?

Spółka dla usług komercyjnych i wykorzystania bazy definicja

Co znaczy:

Jacek Kołacz, dyr, szpital powiatowy w Będziniefirma dla usług komercyjnych i zastosowania bazy

Szpital powiatowy w Będzinie planuje przekształcenie w spółkę prawa handlowego. Na razie nie wiadomo jeszcze, czy udziały w niej pozostawi sobie samorząd, czy poszukiwany będzie inwestor. Placówka notuje utraty i konieczność zmian wyniknie również z Ustawy o działalności leczniczej.
- >firma mogłaby funkcjonować najwcześniej w 2012, aczkolwiek raczej w 2013 roku – mówi Jacek Kołacz, dyrektor placówki – Obecna forma jednak musi zostać zmieniona, gdyż >firma umożliwi np. świadczenie usług komercyjnych, a więc poszukiwanie nowych źródeł przychodów. Aktualnie trwają dyskusje powiązane z przekształceniem zarówno ze starostwem, które jest zainteresowane tą ścieżką przez wzgląd na generowaniem strat poprzez szpital, jak i pracownikami.


Zdaniem dyrektora Jacka Kołacza, przekształcenie umożliwi lepsze zastosowanie sprzętu i całej bazy szpitala i da lepsze możliwości zarządcze. Nie jest spodziewana znacząca pomoc rządowa, gdyż placówka nie ma zobowiązań publiczno-prawnych. Przygotowana już jest wycena majątku szpitala – majątku ruchomego, aczkolwiek nie wiadomo jeszcze, czy samorząd zechce wnieść nieruchomości do mającej powstać firmy.


Szpital w Będzinie działa w dwóch lokalizacjach – w Będzinie i Czeladzi. W Będzinie funkcjonują oddziały: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, opieki paliatywnej, ginekologiczno-położniczy, noworodków i wcześniaków i dział anestezjologii. W Czeladzi działają zakład diagnostyki medycznej i analitycznej i fizjoterapii. Zarówno w Będzinie jak i Czeladzi placówka prowadzi poradnie specjalistyczne, w Będzinie również zakład rehabilitacji leczniczej. Przychody szpitala wynoszą rocznie ok. 50 mln zł.


pow. będziński zamieszkuje 151 tys. osób.R E K L A M A


VIII FORUM POLSKICH SZPITALI MEDMARKET 2011


24 listopada 2011, Hotel Hilton, Warszawa


W dyskusji o warunkach powodzenia procesu przekształcania SP ZOZ-ów w firmy prawa handlowego wezmą udział między innymidyrektorzy publicznych szpitali i przedstawiciele organów założycielskich


strona konferencji
program
prelegenci i paneliści
zamówienie karty wstępu

Swój udział zgłosiło już powyżej 100 osób reprezentujących segment publicznej służby zdrowia


Dla przedstawicieli dyrekcji szpitali publicznych i niepublicznych szpitali samorządowych udział w konferencji jest bezpłatny.


Zapraszamy do udziału!


Czym jest Spółka dla usług komercyjnych znaczenie w Leczenie S .