szpital szczególne co to znaczy

Co to jest Szpital to szczególne przedsiębiorstwo. Co znaczy: Szpital to szczególne.

Czy przydatne?

Szpital to szczególne przedsiębiorstwo definicja

Co znaczy:

Krzysztof Sankiewicz, z-ca dyrektora szpitala w PruszkowieSzpital to szczególne przedsiębiorstwo

Zdaniem Krzysztofa Sankiewicza, zastępcy dyrektora ds. lecznictwa szpitala powiatowego w Pruszkowie, działalność szpitala nie powinna być wyłącznie determinowana rezultatem finansowym. Z drugiej jednak strony, trzeba rozważyć kwestię ewentualnego przekształcenia w spółkę.
Sprawa przekształceń jest wyzwaniemAutor: Shutterstock- Decyzja w kwestii przekształcenia szpitala w spółkę prawa handlowego należy do naszego organu założycielskiego. Jeśli będziemy się bilansować, to nie musimy się przekształcać, jeśli nie, to pewnie nas to czeka. Szpitale są trochę w wypadku bez wyjścia. Z jednej strony szpital pełni misję, z drugiej bardzo ciężko jest ją realizować, ponieważ NFZ nie zgadza się na powiększenie kwoty za pkt., która jest niezmienna od paru lat. Nie wiem, jak w tym wszystkim szpital funkcjonowałby jako firma. My oczywiście rozważamy wszelakie możliwości. Nawet zrobiliśmy wycenę wydatków porady nadzorczej w potencjalnej firmie. Pochylamy się więc nad tematem przekształceń, tj. dla nas wyzwanie – informuje Krzysztof Sankiewicz.


- Uważam, iż w ochronie zdrowia brakuje uporządkowania i nie ma odpowiedniego przygotowania do przekształceń. Uważam, iż szpitalem, nawet w formie firmy nie może kierować menedżer, który nie ma wykształcenia medycznego. Szpital nie jest fabryką guzików. Trzeba znać specyfikę funkcjonowania tego typu placówek, by efektywnie nią zarządzać. Tu nie chodzi jedynie o wypracowanie dobrego wyniku finansowego – dodaje zastępca dyrektora ds. lecznictwa szpitala powiatowego w Pruszkowie.R E K L A M A


VIII FORUM POLSKICH SZPITALI MEDMARKET 2011


24 listopada 2011, Hotel Hilton, Warszawa


W dyskusji o warunkach powodzenia procesu przekształcania SP ZOZ-ów w firmy prawa handlowego wezmą udział między innymidyrektorzy publicznych szpitali i przedstawiciele organów założycielskich


strona konferencji
program
prelegenci i paneliści
zamówienie karty wstępu

Swój udział zgłosiło już powyżej 100 osób reprezentujących segment publicznej służby zdrowia


Dla przedstawicieli dyrekcji szpitali publicznych i niepublicznych szpitali samorządowych udział w konferencji jest bezpłatny.


Zapraszamy do udziału!


Czym jest Szpital to szczególne znaczenie w Leczenie S .