szpital torzymiu będzie spółką co to znaczy

Co to jest Szpital w Torzymiu będzie spółką. Co znaczy: ZOZ w Torzymiu będzie firmą. Rozpoczęcie.

Czy przydatne?

Szpital w Torzymiu będzie spółką definicja

Co znaczy:

Komercjalizacja SP ZOZ-uSzpital w Torzymiu będzie firmą

SP ZOZ w Torzymiu będzie firmą. Rozpoczęcie działalności w nowej formie planowane jest na styczeń 2011 roku. 3 września 2010 roku nastąpi zawarcie aktu notarialnego powołującego spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością „Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu”.
Kolejnymi krokami będą: rejestracja Firmy w KRS, powołanie NZOZ i jego rejestracja. Mienie szpitala, z dniem zakończenia likwidacji, po dopełnieniu wierzytelności, stanie się własnością Województwa Lubuskiego. Powołanie firmy jest realizacją uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego z 24 maja 2010 roku i procesu polegającego na przygotowaniu jednostki do przekształcenia w ramach programu rządowego.

30 marca 2010 roku Sejmik Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w kwestii likwidacji od 1 lipca 2010 roku Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Torzymiu na rzecz firmy z o.o., której jedynym udziałowcem jest woj. lubuskie.

Szpital w Torzymiu prowadzi pięć oddziałów - gruźlicy płuc, alergologii i pulmunologii, chemioterapii i onkologii, pulmunologii, rehabilitacji kardiologicznej i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

Zmiana na firmy prawa handlowego czeka także inne lubuskie publiczne zakłady opieki zdrowotnej: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu i Wojewódzki Szpital Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu.


Czym jest Szpital w Torzymiu będzie znaczenie w Leczenie S .