telemedycyna powinna obniżyć co to znaczy

Co to jest Telemedycyna powinna obniżyć koszty leczenia. Co znaczy: powinna obniżyć wydatki.

Czy przydatne?

Telemedycyna powinna obniżyć koszty leczenia definicja

Co znaczy:

Rozwiązania technologiczne w opiece medycznejTelemedycyna powinna obniżyć wydatki leczenia

Telemedycyna obniża wydatki leczenia, gdyż eliminuje konieczność zatrudnienia na miejscu osób opisujących zdjęcia. Sieć telemedyczna na poziomie lekarza rodzinnego przyczyniłaby się do skrócenia kolejek do ekspertów.
Prof. Zbigniew KotwicaAutor: Z. Kotwicaaktualnie usługi telemedyczne są wliczane w cenę procedury szpitalnej. I nie ma potrzeby tego zamieniać, gdyż wydatki inwestycji w mechanizmy umożliwiające przesył plików obrazowych nie są spore. Warunkiem jest przyłącze odpowiedniej przepustowości. Szpital uzyskuje zapłatę za świadczone usługi medyczne i jego obowiązkiem jest oferowanie ich na najwyższym możliwym poziomie. Dodatkowe koszty za to, iż korzysta się z rozwiązań pozwalających na konsultacje lekarskie w okresie rzeczywistym, czy także transmisję zabiegów operacyjnych zwiększałyby wydatki korzystania z telemedycyny, a jej rolą jest te wydatki zmniejszyć. I tak się dzieje, gdyż bez rozwiązań technologicznych w przypadku konieczności konieczne byłyby konsultacje innego rodzaju, za które trzeba byłoby zapłacić. Telemedycyna minimalizuje więc wydatki diagnostyki, raczej radiologii, gdyż nie trzeba zatrudniać na miejscu specjalisty wartego 15 tys. zł, a wystarczy zapłacić 20-30 zł za opis zdjęcia w specjalizującym się w takich usługach ośrodku. Podobne rozwiązanie można wykorzystać także przy ocenie preparatów mikroskopowych czy zapisów elektrofizjologicznych, gdyż w wielu ośrodkach jest spory deficyt w takich specjalnościach. Kosztem przy wprowadzeniu rozwiązań telemedycznych jest infrastruktura, lecz dostępność funduszy unijnych wspiera postęp w tym zakresie i skutkuje jeszcze niższe wydatki stosowania tej technologii.


Czym jest Telemedycyna powinna obniżyć znaczenie w Leczenie T .