obop pacjenci potrzebują co to znaczy

Co to jest TNS OBOP: pacjenci potrzebują szpitali powiatowych. Co znaczy: pacjenci potrzebują.

Czy przydatne?

TNS OBOP: pacjenci potrzebują szpitali powiatowych definicja

Co znaczy:

Badano preferencje mieszkańców Dolnego ŚląskaTNS OBOP: pacjenci potrzebują szpitali powiatowych

Trzy czwarte osób mieszkających na terenie województwa dolnośląskiego ocenia swój szpital powiatowy pozytywnie, z tego co piąty badany – bardzo dobrze. Takie wnioski wynikają z najnowszego raportu przygotowanego poprzez pracownię badawczą TNS OBOP.
Dla 77 procent ankietowanych szpitale powiatowe dają sposobność uzyskania błyskawicznie pomocy medycznej, a 69 procent badanych ma dzięki nim poczucie bezpieczeństwa. Prawie 50 procent ankietowanych jest zaznajomionych z personelem pracującym w szpitalach powiatowych. Najwięcej osób (87 procent ) zgadza się z tym, iż likwidacja szpitala powiatowego utrudniłoby im dostęp do lekarzy ekspertów i badań lekarskich.


Mieszkańcy Dolnego Śląska podkreślają także bliski związek ze szpitalami powiatowymi jako placówkami służby zdrowia, które są bliskie ludziom (84 procent ) odpowiedzi). Personel pracujący w szpitalach powiatowych wzbudza zaufanie u 67 procent ) badanych, natomiast 64 procent ) twierdzi, iż personel szpitali powiatowych jest zaangażowany w kwestie swoich pacjentów.


- Fakt, iż mieszkańcy w zdecydowanej większości pozytywnie ocenili swój szpital powiatowy to poczucie, iż właściwie realizujemy przypisane nam funkcje – uważa Maciej Piorunek, Przewodniczący Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych.


- Cieszy nas przekonanie, iż badani uważają, iż szpitale powiatowe odgrywają ważną rolę w dostępie do usług medycznych i iż istnienie szpitala w rejonie daje poczucie bezpieczeństwa. 84 procent ) respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, iż szpital powiatowy to szpital blisko ludzi. Taką właśnie rolę chcemy pełnić w systemie opieki zdrowotnej, oferując pacjentom nowe usługi i podnosząc komfort leczenia – dodaje Maciej Piorunek.


Badanie zostało zrealizowane przy zastosowaniu metodologii CATI (Computer Assisted Telephone Interview) w terminie 27 - 30 maja 2011 roku. Uczestniczyli w nim mieszkańcy województwa dolnośląskiego w wieku ponad 18 lat (rozmiar próby, N=300).


Czym jest TNS OBOP: pacjenci potrzebują znaczenie w Leczenie T .