przeciw weryfikacji co to znaczy

Co to jest WPZ przeciw weryfikacji wstecznych umów. Co znaczy: wstecznych umów Wielkopolskie.

Czy przydatne?

WPZ przeciw weryfikacji wstecznych umów definicja

Co znaczy:

NFZ kwestionuje rozliczone umowyWPZ przeciw weryfikacji wstecznych umów

Wielkopolskie Porozumienie Zielonogórskie jest przeciwne temu, aby lekarze dokonywali weryfikacji wstecznych rozliczonych już umów z Wielkopolskim Narodowym Funduszem Zdrowia sięgających do trzech lat wstecz.
Na podstawie analiz komputerowych NFZ domaga się zwrotu pieniędzy za świadczenia, za które zpłacił w latach 2007-2009. Wg WPZ wszystkie te świadczenia rzeczywiście zostały wykonane i są odnotowane w dokumentacji medycznej. Po drugie, umowy za lata ubiegłe zostały rozliczone, a określony w regulaminach termin na zakwestionowanie rozliczeń dawno minął. Wreszcie po trzecie, dokonanie korekty rachunków za lata ubiegłe jest przestępstwem skarbowym, do którego najwyraźniej, pod groźbą kary, zmusza lekarzy NFZ. Ministerstwo zdrowia nie neguje takich działań i uważa je za dopuszczalne. - Taki proceder nieuczciwej walki NFZ o dodtkowe środki kosztem świadczeniodawców, to precedens w świecie działalności gospodarczej , gdzie WOW NFZ wzywa do wstecznych korekt, grazi karami już uznanych i rozliczonych także skarbowo - świadczeń – dodaje Bożena Janicka doktor dla rodziny i prezes Wielkopolskiego Porozumienia Zielonogórskiego. Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Wielkopolskie - Porozumienie Zielonogórskie z siedzibą w Koninie powstał 5 marca 2004 roku w Poznaniu. Struktura związku obejmuje pięć byłych województw Wielkopolski jest to pilskie, leszczyńskie, kaliskie, konińskie, poznańskie. Związek reprezentuje świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznej opieki ambulatoryjnej.

Czym jest WPZ przeciw weryfikacji znaczenie w Leczenie W .