zmiany finansowaniu co to znaczy

Co to jest Zmiany w finansowaniu rehabilitacji. Co znaczy: finansowaniu rehabilitacji Ministerstwo.

Czy przydatne?

Zmiany w finansowaniu rehabilitacji definicja

Co znaczy:

Będzie sposobność przedłużenia rehablitacjiZmiany w finansowaniu rehabilitacji

Ministerstwo Zdrowia planuje przywrócić sposobność przedłużenia czasu trwania rehabilitacji leczniczej. Resort przygotował projekt aktu prawnego, który wprowadza zmiany w dotychczasowym rozporządzeniu w kwestii świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.
Projekt nowego rozporządzenia został przekazany do uzgodnień zewnętrznych i konsultacji socjalnych z terminem zgłaszania uwag do 30 kwietnia 2010 roku. Wedle jego założeniami, czas trwania rehabilitacji leczniczej może być przedłużony, jeśli przemawiają za tym względy medyczne i cel leczniczy, jakiemu służą świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej (zawarte w Zarządzeniu Nr 85/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 października 2008 r.). Planowane jest także przywrócenie do katalogu świadczeń gwarantowanych zabiegu typu fango. Ponadto projekt doprecyzowuje warunki realizacji świadczenia rehabilitacji leczniczej i uelastycznia czas trwania rehabilitacji leczniczej.

Na podstawie tej decyzji, Narodowy Fundusz Zdrowia będzie mógł sfinansować świadczenia rehabilitacji leczniczej udzielone w okresie odpowiadającym potrzebom zdrowotnym osoby rehabilitowanej i celowi leczniczemu - podaje resort zdrowia w komunikacie.

Jak uzasadnia Ministerstwo Zdrowia, wprowadzenie w projektowanym rozporządzeniu możliwości przedłużenia i uelastycznienia czasu trwania rehabilitacji leczniczej pozwoli uwzględnić specyfikę poszczególnych świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej. Nie w każdym, gdyż przypadku ściśle określone terminy prowadzenia rehabilitacji odpowiadają potrzebom medycznym pacjentów. Uzasadnieniem dla przedłużenia czasu trwania rehabilitacji będą względy medyczne, a więc zwyczajnie diagnoza lekarska. O każdorazowym przedłużeniu czasu trwania rehabilitacji w razie konkretnego pacjenta będzie decydował doktor kierujący.

Projekt przewiduje wejście w życie rozporządzenia z dniem 15 maja 2010 roku.


Czym jest Zmiany w finansowaniu znaczenie w Leczenie Z .