kody sekcji co to znaczy

Sekcja C kodów PKD. Zobacz listę kodów z częsci [C.

Kody PKD z części C

Która sekcja PODSEKCJA CB
Nazwa grupy
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Górnictwo rud metali

Działalność szczegółówo Górnictwo rud metali .

Która sekcja PODSEKCJA CA
Nazwa grupy 10.01.2008
Klasa 10.10.2008
Podklasa 10.10.C

Czym się zajmuje Działalność odzyskiwania węgla kamiennego z hałd

Działalność szczegółówo Działalność odzyskiwania węgla kamiennego z hałd .

Która sekcja SEKCJA C
Nazwa grupy
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Górnictwo

Działalność szczegółówo Górnictwo .

Która sekcja PODSEKCJA CB
Nazwa grupy 14.01.2008
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Wydobywanie kamienia

Działalność szczegółówo Wydobywanie kamienia .

Która sekcja PODSEKCJA CA
Nazwa grupy
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Górnictwo surowców energetycznych

Działalność szczegółówo Górnictwo surowców energetycznych .

Która sekcja PODSEKCJA CB
Nazwa grupy 14.02.2008
Klasa 14.22
Podklasa 14.22.Z

Czym się zajmuje Wydobywanie gliny i kaolinu

Działalność szczegółówo Wydobywanie gliny i kaolinu .

Która sekcja PODSEKCJA CB
Nazwa grupy
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Pozostałe górnictwo

Działalność szczegółówo Pozostałe górnictwo .

Która sekcja PODSEKCJA CA
Nazwa grupy
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego (lignitu), wydobywanie torfu

Działalność szczegółówo Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego (lignitu .

Która sekcja PODSEKCJA CA
Nazwa grupy 10.01.2008
Klasa 10.10.2008
Podklasa

Czym się zajmuje Wydobywanie węgla kamiennego, brykietowanie

Działalność szczegółówo Wydobywanie węgla kamiennego, brykietowanie .

Która sekcja PODSEKCJA CA
Nazwa grupy 10.01.2008
Klasa 10.10.2008
Podklasa 10.10.A

Czym się zajmuje Wydobywanie węgla kamiennego

Działalność szczegółówo Wydobywanie węgla kamiennego .

Która sekcja PODSEKCJA CA
Nazwa grupy 10.01.2008
Klasa 10.10.2008
Podklasa 10.10.B

Czym się zajmuje Produkcja brykietów i paliw stałych z węgla kamiennego

Działalność szczegółówo Produkcja brykietów i paliw stałych z węgla kamiennego .

Która sekcja PODSEKCJA CA
Nazwa grupy 10.02.2008
Klasa 1.10.2020
Podklasa

Czym się zajmuje Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu), brykietowanie

Działalność szczegółówo Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu), brykietowanie .

Która sekcja PODSEKCJA CA
Nazwa grupy 10.02.2008
Klasa 1.10.2020
Podklasa 10.20.A

Czym się zajmuje Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)

Działalność szczegółówo Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu .

Która sekcja PODSEKCJA CA
Nazwa grupy 10.02.2008
Klasa 1.10.2020
Podklasa 10.20.B

Czym się zajmuje Produkcja brykietów z węgla brunatnego (lignitu)

Działalność szczegółówo Produkcja brykietów z węgla brunatnego (lignitu .

Która sekcja PODSEKCJA CA
Nazwa grupy 10.03.2008
Klasa 1.10.1930
Podklasa 10.30.Z

Czym się zajmuje Wydobywanie, wzbogacanie i brykietowanie torfu

Działalność szczegółówo Wydobywanie, wzbogacanie i brykietowanie torfu .

Która sekcja PODSEKCJA CA
Nazwa grupy
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego, włączając działalność usługową

Działalność szczegółówo Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego, włączając .

Która sekcja PODSEKCJA CA
Nazwa grupy 11.01.2008
Klasa 11.10.2008
Podklasa

Czym się zajmuje Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

Działalność szczegółówo Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego .

Która sekcja PODSEKCJA CA
Nazwa grupy 11.01.2008
Klasa 11.10.2008
Podklasa 11.10.A

Czym się zajmuje Górnictwo ropy naftowej

Działalność szczegółówo Górnictwo ropy naftowej .

Która sekcja PODSEKCJA CA
Nazwa grupy 11.01.2008
Klasa 11.10.2008
Podklasa 11.10.B

Czym się zajmuje Górnictwo gazu ziemnego

Działalność szczegółówo Górnictwo gazu ziemnego .

Która sekcja PODSEKCJA CA
Nazwa grupy 11.02.2008
Klasa 1.11.2020
Podklasa 11.20.Z

Czym się zajmuje Działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

Działalność szczegółówo Działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy .

Która sekcja PODSEKCJA CA
Nazwa grupy 1.12.2000
Klasa 1.12.2000
Podklasa 12.00.Z

Czym się zajmuje Górnictwo rud uranu i toru

Działalność szczegółówo Górnictwo rud uranu i toru .

Która sekcja PODSEKCJA CB
Nazwa grupy
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Górnictwo surowców innych niż energetyczne

Działalność szczegółówo Górnictwo surowców innych niż energetyczne .

Która sekcja PODSEKCJA CB
Nazwa grupy 13.01.2008
Klasa 13.10.2008
Podklasa 13.10.Z

Czym się zajmuje Górnictwo rud żelaza

Działalność szczegółówo Górnictwo rud żelaza .

Która sekcja PODSEKCJA CB
Nazwa grupy 13.02.2008
Klasa 13.20
Podklasa

Czym się zajmuje Górnictwo rud metali nieżelaznych, z wyłączeniem rud uranu i toru

Działalność szczegółówo Górnictwo rud metali nieżelaznych, z wyłączeniem rud uranu .

Która sekcja PODSEKCJA CB
Nazwa grupy 13.02.2008
Klasa 13.20
Podklasa 13.20.A

Czym się zajmuje Górnictwo rud miedzi

Działalność szczegółówo Górnictwo rud miedzi .

Która sekcja PODSEKCJA CB
Nazwa grupy 13.02.2008
Klasa 13.20
Podklasa 13.20.B

Czym się zajmuje Górnictwo rud cynkowo-ołowiowych

Działalność szczegółówo Górnictwo rud cynkowo-ołowiowych .

Która sekcja PODSEKCJA CB
Nazwa grupy 13.02.2008
Klasa 13.20
Podklasa 13.20.C

Czym się zajmuje Górnictwo rud metali nieżelaznych, z wyłączeniem rud miedzi, uranu i toru oraz rud cynkowo-ołowiowych

Działalność szczegółówo Górnictwo rud metali nieżelaznych, z wyłączeniem rud miedzi .

Która sekcja PODSEKCJA CB
Nazwa grupy 14.01.2008
Klasa 14.11.2008
Podklasa 14.11.Z

Czym się zajmuje Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa

Działalność szczegółówo Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb .

Która sekcja PODSEKCJA CB
Nazwa grupy 14.01.2008
Klasa 14.12.2008
Podklasa 14.12.Z

Czym się zajmuje Wydobywanie skał wapiennych, gipsu i kredy

Działalność szczegółówo Wydobywanie skał wapiennych, gipsu i kredy .

Która sekcja PODSEKCJA CB
Nazwa grupy 14.01.2008
Klasa 14.13
Podklasa 14.13.Z

Czym się zajmuje Wydobywanie łupków

Działalność szczegółówo Wydobywanie łupków .

Która sekcja PODSEKCJA CB
Nazwa grupy 14.02.2008
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Wydobywanie żwiru, piasku i gliny

Działalność szczegółówo Wydobywanie żwiru, piasku i gliny .

Która sekcja PODSEKCJA CB
Nazwa grupy 14.02.2008
Klasa 14.21
Podklasa 14.21.Z

Czym się zajmuje Wydobywanie żwiru i piasku

Działalność szczegółówo Wydobywanie żwiru i piasku .

Która sekcja PODSEKCJA CB
Nazwa grupy 14.03.2008
Klasa 14.30
Podklasa

Czym się zajmuje Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów

Działalność szczegółówo Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do .

Która sekcja PODSEKCJA CB
Nazwa grupy 14.03.2008
Klasa 14.30
Podklasa 14.30.A

Czym się zajmuje Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego, z wyłączeniem siarkonośnych

Działalność szczegółówo Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego, z .

Która sekcja PODSEKCJA CB
Nazwa grupy 14.03.2008
Klasa 14.30
Podklasa 14.30.B

Czym się zajmuje Wydobywanie surowców siarkonośnych

Działalność szczegółówo Wydobywanie surowców siarkonośnych .

Która sekcja PODSEKCJA CB
Nazwa grupy 14.04.2008
Klasa 14.40
Podklasa 14.40.Z

Czym się zajmuje Produkcja soli

Działalność szczegółówo Produkcja soli .

Która sekcja PODSEKCJA CB
Nazwa grupy 14.05.2008
Klasa 14.50
Podklasa 14.50.Z

Czym się zajmuje Pozostałe górnictwo, gdzie indziej niesklasyfikowane

Działalność szczegółówo Pozostałe górnictwo, gdzie indziej niesklasyfikowane .