kody sekcji co to znaczy

Sekcja DJ kodów PKD. Zobacz listę kodów z częsci [DJ.

Kody PKD z części DJ

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 28.05.2008
Klasa 28.51
Podklasa 28.51.Z

Czym się zajmuje Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Działalność szczegółówo Obróbka metali i nakładanie powłok na metale .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 27.04.2008
Klasa 27.44
Podklasa 27.44.A

Czym się zajmuje Produkcja miedzi nieobrobionej

Działalność szczegółówo Produkcja miedzi nieobrobionej .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 27.02.2008
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja rur

Działalność szczegółówo Produkcja rur .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja metali

Działalność szczegółówo Produkcja metali .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 27.05.2008
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Odlewnictwo metali

Działalność szczegółówo Odlewnictwo metali .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 28.03.2008
Klasa 28.30
Podklasa 28.30.A

Czym się zajmuje Produkcja wytwornic pary

Działalność szczegółówo Produkcja wytwornic pary .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja metali i wyrobów z metali

Działalność szczegółówo Produkcja metali i wyrobów z metali .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 28.06.2008
Klasa 28.62
Podklasa 28.62.Z

Czym się zajmuje Produkcja narzędzi

Działalność szczegółówo Produkcja narzędzi .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 27.01.2008
Klasa 27.10.2008
Podklasa 27.10.Z

Czym się zajmuje Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza

Działalność szczegółówo Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 27.02.2008
Klasa 27.21
Podklasa 27.21.Z

Czym się zajmuje Produkcja rur żeliwnych

Działalność szczegółówo Produkcja rur żeliwnych .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 27.02.2008
Klasa 27.22
Podklasa 27.22.Z

Czym się zajmuje Produkcja rur stalowych

Działalność szczegółówo Produkcja rur stalowych .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 27.03.2008
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Pozostała obróbka wstępna żeliwa i stali

Działalność szczegółówo Pozostała obróbka wstępna żeliwa i stali .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 27.03.2008
Klasa 27.31
Podklasa 27.31.Z

Czym się zajmuje Produkcja sztab, prętów i profili ciągnionych na zimno

Działalność szczegółówo Produkcja sztab, prętów i profili ciągnionych na zimno .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 27.03.2008
Klasa 27.32
Podklasa 27.32.Z

Czym się zajmuje Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno

Działalność szczegółówo Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 27.03.2008
Klasa 27.33
Podklasa 27.33.Z

Czym się zajmuje Produkcja wyrobów formowanych na zimno

Działalność szczegółówo Produkcja wyrobów formowanych na zimno .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 27.03.2008
Klasa 27.34
Podklasa 27.34.Z

Czym się zajmuje Produkcja drutów

Działalność szczegółówo Produkcja drutów .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 27.04.2008
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja metali szlachetnych i nieżelaznych

Działalność szczegółówo Produkcja metali szlachetnych i nieżelaznych .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 27.04.2008
Klasa 27.41
Podklasa 27.41.Z

Czym się zajmuje Produkcja metali szlachetnych

Działalność szczegółówo Produkcja metali szlachetnych .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 27.04.2008
Klasa 27.42
Podklasa 27.42.Z

Czym się zajmuje Produkcja aluminium

Działalność szczegółówo Produkcja aluminium .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 27.04.2008
Klasa 27.43
Podklasa 27.43.Z

Czym się zajmuje Produkcja ołowiu, cynku i cyny

Działalność szczegółówo Produkcja ołowiu, cynku i cyny .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 27.04.2008
Klasa 27.44
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja miedzi

Działalność szczegółówo Produkcja miedzi .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 27.04.2008
Klasa 27.44
Podklasa 27.44.B

Czym się zajmuje Produkcja wyrobów miedzianych w postaci półproduktów

Działalność szczegółówo Produkcja wyrobów miedzianych w postaci półproduktów .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 27.04.2008
Klasa 27.45
Podklasa 27.45.Z

Czym się zajmuje Produkcja pozostałych metali nieżelaznych

Działalność szczegółówo Produkcja pozostałych metali nieżelaznych .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 27.05.2008
Klasa 27.51
Podklasa 27.51.Z

Czym się zajmuje Odlewnictwo żeliwa

Działalność szczegółówo Odlewnictwo żeliwa .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 27.05.2008
Klasa 27.52
Podklasa 27.52.Z

Czym się zajmuje Odlewnictwo staliwa

Działalność szczegółówo Odlewnictwo staliwa .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 27.05.2008
Klasa 27.53
Podklasa 27.53.Z

Czym się zajmuje Odlewnictwo metali lekkich

Działalność szczegółówo Odlewnictwo metali lekkich .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 27.05.2008
Klasa 27.54
Podklasa

Czym się zajmuje Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych

Działalność szczegółówo Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 27.05.2008
Klasa 27.54
Podklasa 27.54.A

Czym się zajmuje Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi

Działalność szczegółówo Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 27.05.2008
Klasa 27.54
Podklasa 27.54.B

Czym się zajmuje Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, z wyłączeniem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi

Działalność szczegółówo Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, z wyłączeniem .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 27.05.2008
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

Działalność szczegółówo Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 28.01.2008
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych

Działalność szczegółówo Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 28.01.2008
Klasa 28.11.2008
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Działalność szczegółówo Produkcja konstrukcji metalowych i ich części .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 28.01.2008
Klasa 28.11.2008
Podklasa 28.11.A

Czym się zajmuje Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyłączeniem działalności usługowej

Działalność szczegółówo Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyłączeniem .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 28.01.2008
Klasa 28.11.2008
Podklasa 28.11.B

Czym się zajmuje Produkcja konstrukcji metalowych, z wyłączeniem działalności usługowej

Działalność szczegółówo Produkcja konstrukcji metalowych, z wyłączeniem .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 28.01.2008
Klasa 28.11.2008
Podklasa 28.11.C

Czym się zajmuje Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych

Działalność szczegółówo Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 28.01.2008
Klasa 28.12.2008
Podklasa 28.12.Z

Czym się zajmuje Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Działalność szczegółówo Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 28.02.2008
Klasa 28.21
Podklasa 28.21.Z

Czym się zajmuje Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych

Działalność szczegółówo Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 28.02.2008
Klasa 28.22
Podklasa 28.22.Z

Czym się zajmuje Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania

Działalność szczegółówo Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 28.03.2008
Klasa 28.30
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą

Działalność szczegółówo Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 28.03.2008
Klasa 28.30
Podklasa 28.30.B

Czym się zajmuje Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania na gorącą wodę

Działalność szczegółówo Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 28.04.2008
Klasa 28.40
Podklasa 28.40.Z

Czym się zajmuje Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali, metalurgia proszków

Działalność szczegółówo Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 28.05.2008
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, obróbka mechaniczna elementów metalowych

Działalność szczegółówo Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, obróbka .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 28.05.2008
Klasa 28.52
Podklasa 28.52.Z

Czym się zajmuje Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Działalność szczegółówo Obróbka mechaniczna elementów metalowych .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 28.06.2008
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja wyrobów nożowniczych, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia

Działalność szczegółówo Produkcja wyrobów nożowniczych, narzędzi i wyrobów .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 28.06.2008
Klasa 28.61
Podklasa 28.61.Z

Czym się zajmuje Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców

Działalność szczegółówo Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 28.06.2008
Klasa 28.63
Podklasa 28.63.Z

Czym się zajmuje Produkcja zamków i zawiasów

Działalność szczegółówo Produkcja zamków i zawiasów .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 28.07.2008
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych

Działalność szczegółówo Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 28.07.2008
Klasa 28.71
Podklasa 28.71.Z

Czym się zajmuje Produkcja pojemników metalowych

Działalność szczegółówo Produkcja pojemników metalowych .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 28.07.2008
Klasa 28.72
Podklasa 28.72.Z

Czym się zajmuje Produkcja opakowań z metali lekkich

Działalność szczegółówo Produkcja opakowań z metali lekkich .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 28.07.2008
Klasa 28.73
Podklasa 28.73.Z

Czym się zajmuje Produkcja wyrobów z drutu

Działalność szczegółówo Produkcja wyrobów z drutu .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 28.07.2008
Klasa 28.74
Podklasa 28.74.Z

Czym się zajmuje Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn

Działalność szczegółówo Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 28.07.2008
Klasa 28.75
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Działalność szczegółówo Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 28.07.2008
Klasa 28.75
Podklasa 28.75.A

Czym się zajmuje Produkcja wyrobów metalowych przeznaczonych do łazienek i kuchni

Działalność szczegółówo Produkcja wyrobów metalowych przeznaczonych do łazienek i .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 28.07.2008
Klasa 28.75
Podklasa 28.75.B

Czym się zajmuje Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych

Działalność szczegółówo Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych .

Która sekcja PODSEKCJA DJ
Nazwa grupy 28.02.2008
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych, produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania

Działalność szczegółówo Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych .