kody sekcji co to znaczy

Sekcja DK kodów PKD. Zobacz listę kodów z częsci [DK.

Kody PKD z części DK

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy 29.02.2008
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia

Działalność szczegółówo Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia .

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy 29.01.2008
Klasa 29.13
Podklasa 29.13.Z

Czym się zajmuje Produkcja kurków i zaworów

Działalność szczegółówo Produkcja kurków i zaworów .

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy 29.02.2008
Klasa 29.22
Podklasa 29.22.Z

Czym się zajmuje Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków

Działalność szczegółówo Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków .

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy 29.07.2008
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

Działalność szczegółówo Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego, gdzie indziej .

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy 29.01.2008
Klasa 29.12.2008
Podklasa 29.12.Z

Czym się zajmuje Produkcja pomp i sprężarek

Działalność szczegółówo Produkcja pomp i sprężarek .

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy 29.06.2008
Klasa 29.60
Podklasa 29.60.Z

Czym się zajmuje Produkcja broni i amunicji

Działalność szczegółówo Produkcja broni i amunicji .

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

Działalność szczegółówo Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana .

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

Działalność szczegółówo Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana .

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy 29.01.2008
Klasa 29.11.2008
Podklasa 29.11.A

Czym się zajmuje Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych oraz działalności usługowej

Działalność szczegółówo Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników .

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy 29.01.2008
Klasa 29.11.2008
Podklasa 29.11.B

Czym się zajmuje Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy oraz konserwacji silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych

Działalność szczegółówo Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy oraz .

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy 29.01.2008
Klasa 29.14
Podklasa 29.14.Z

Czym się zajmuje Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych

Działalność szczegółówo Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i .

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy 29.02.2008
Klasa 29.21
Podklasa 29.21.Z

Czym się zajmuje Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych

Działalność szczegółówo Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych .

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy 29.02.2008
Klasa 29.23
Podklasa 29.23.Z

Czym się zajmuje Produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyłączeniem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych

Działalność szczegółówo Produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z .

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy 29.02.2008
Klasa 29.24
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Działalność szczegółówo Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie .

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy 29.02.2008
Klasa 29.24
Podklasa 29.24.A

Czym się zajmuje Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej

Działalność szczegółówo Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie .

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy 29.02.2008
Klasa 29.24
Podklasa 29.24.B

Czym się zajmuje Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Działalność szczegółówo Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i .

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy 29.03.2008
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

Działalność szczegółówo Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa .

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy 29.03.2008
Klasa 29.31
Podklasa 29.31.Z

Czym się zajmuje Produkcja ciągników rolniczych

Działalność szczegółówo Produkcja ciągników rolniczych .

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy 29.03.2008
Klasa 29.32
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

Działalność szczegółówo Produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa .

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy 29.03.2008
Klasa 29.32
Podklasa 29.32.A

Czym się zajmuje Produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, z wyłączeniem działalności usługowej

Działalność szczegółówo Produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, z .

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy 29.03.2008
Klasa 29.32
Podklasa 29.32.B

Czym się zajmuje Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn rolniczych i leśnych

Działalność szczegółówo Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i .

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy 29.04.2008
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych

Działalność szczegółówo Produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych .

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy 29.04.2008
Klasa 29.41
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych

Działalność szczegółówo Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych .

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy 29.04.2008
Klasa 29.41
Podklasa 29.41.A

Czym się zajmuje Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych, z wyłączeniem działalności usługowej

Działalność szczegółówo Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych, z wyłączeniem .

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy 29.04.2008
Klasa 29.41
Podklasa 29.41.B

Czym się zajmuje Działalność usługowa w zakresie naprawy i konserwacji narzędzi ręcznych mechanicznych

Działalność szczegółówo Działalność usługowa w zakresie naprawy i konserwacji .

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy 29.04.2008
Klasa 29.42
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych do obróbki metalu

Działalność szczegółówo Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych do obróbki .

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy 29.04.2008
Klasa 29.42
Podklasa 29.42.A

Czym się zajmuje Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych do obróbki metalu, z wyłączeniem działalności usługowej

Działalność szczegółówo Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych do obróbki .

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy 29.04.2008
Klasa 29.43
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Działalność szczegółówo Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, gdzie indziej .

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy 29.04.2008
Klasa 29.43
Podklasa 29.43.A

Czym się zajmuje Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej

Działalność szczegółówo Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, gdzie indziej .

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy 29.04.2008
Klasa 29.43
Podklasa 29.43.B

Czym się zajmuje Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych narzędzi mechanicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Działalność szczegółówo Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i .

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy 29.05.2008
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia

Działalność szczegółówo Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia .

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy 29.05.2008
Klasa 29.51
Podklasa 29.51.Z

Czym się zajmuje Produkcja maszyn dla metalurgii

Działalność szczegółówo Produkcja maszyn dla metalurgii .

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy 29.05.2008
Klasa 29.52
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja maszyn dla górnictwa i budownictwa

Działalność szczegółówo Produkcja maszyn dla górnictwa i budownictwa .

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy 29.05.2008
Klasa 29.52
Podklasa 29.52.A

Czym się zajmuje Produkcja maszyn dla górnictwa i budownictwa, z wyłączeniem działalności usługowej

Działalność szczegółówo Produkcja maszyn dla górnictwa i budownictwa, z wyłączeniem .

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy 29.05.2008
Klasa 29.52
Podklasa 29.52.B

Czym się zajmuje Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa i budownictwa

Działalność szczegółówo Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i .

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy 29.05.2008
Klasa 29.53
Podklasa 29.53.Z

Czym się zajmuje Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów

Działalność szczegółówo Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności .

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy 29.05.2008
Klasa 29.54
Podklasa 29.54.Z

Czym się zajmuje Produkcja maszyn dla przemysłu włókienniczego, odzieżowego i skórzanego

Działalność szczegółówo Produkcja maszyn dla przemysłu włókienniczego, odzieżowego .

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy 29.05.2008
Klasa 29.55
Podklasa 29.55.Z

Czym się zajmuje Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego

Działalność szczegółówo Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego .

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy 29.05.2008
Klasa 29.56
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Działalność szczegółówo Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia .

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy 29.05.2008
Klasa 29.56
Podklasa 29.56.A

Czym się zajmuje Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, z wyłączeniem działalności usługowej

Działalność szczegółówo Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, z .

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy 29.05.2008
Klasa 29.56
Podklasa 29.56.B

Czym się zajmuje Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia

Działalność szczegółówo Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i .

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy 29.07.2008
Klasa 29.71
Podklasa 29.71.Z

Czym się zajmuje Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

Działalność szczegółówo Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego .

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy 29.07.2008
Klasa 29.72
Podklasa 29.72.Z

Czym się zajmuje Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

Działalność szczegółówo Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego .

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy 29.04.2008
Klasa 29.42
Podklasa 29.42.B

Czym się zajmuje Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i pozostałych narzędzi mechanicznych do obróbki metalu

Działalność szczegółówo Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i .

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy 29.01.2008
Klasa 29.11.2008
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych

Działalność szczegółówo Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników .

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy 29.01.2008
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja urządzeń do wytwarzania i wykorzystywania energii mechanicznej, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych

Działalność szczegółówo Produkcja urządzeń do wytwarzania i wykorzystywania energii .