kody sekcji co to znaczy

Sekcja I kodów PKD. Zobacz listę kodów z częsci [I.

Kody PKD z części I

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Transport lotniczy

Działalność szczegółówo Transport lotniczy .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 63.2
Klasa 63.22
Podklasa 63.22.A

Czym się zajmuje Działalność portów morskich

Działalność szczegółówo Działalność portów morskich .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 63.2
Klasa 63.23
Podklasa 63.23.A

Czym się zajmuje Działalność portów lotniczych

Działalność szczegółówo Działalność portów lotniczych .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Poczta i telekomunikacja

Działalność szczegółówo Poczta i telekomunikacja .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 60.1
Klasa 60.10
Podklasa 60.10.Z

Czym się zajmuje Transport kolejowy

Działalność szczegółówo Transport kolejowy .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 63.4
Klasa 63.40
Podklasa

Czym się zajmuje Działalność agencji transportowych

Działalność szczegółówo Działalność agencji transportowych .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 61.1
Klasa 61.10
Podklasa 61.10.A

Czym się zajmuje Transport morski

Działalność szczegółówo Transport morski .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 60.3
Klasa 60.30
Podklasa 60.30.Z

Czym się zajmuje Transport rurociągowy

Działalność szczegółówo Transport rurociągowy .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 64.2
Klasa 64.20
Podklasa 64.20.B

Czym się zajmuje Telefonia ruchoma

Działalność szczegółówo Telefonia ruchoma .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Transport wodny

Działalność szczegółówo Transport wodny .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Transport, gospodarka magazynowa i łączność

Działalność szczegółówo Transport, gospodarka magazynowa i łączność .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Transport lądowy, transport rurociągowy

Działalność szczegółówo Transport lądowy, transport rurociągowy .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 60.2
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Transport lądowy pozostały

Działalność szczegółówo Transport lądowy pozostały .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 60.2
Klasa 60.21
Podklasa

Czym się zajmuje Transport lądowy pasażerski, rozkładowy pozostały

Działalność szczegółówo Transport lądowy pasażerski, rozkładowy pozostały .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 60.2
Klasa 60.21
Podklasa 60.21.A

Czym się zajmuje Transport pasażerski miejski

Działalność szczegółówo Transport pasażerski miejski .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 60.2
Klasa 60.21
Podklasa 60.21.B

Czym się zajmuje Transport pasażerski międzymiastowy

Działalność szczegółówo Transport pasażerski międzymiastowy .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 60.2
Klasa 60.21
Podklasa 60.21.C

Czym się zajmuje Transport pasażerski rozkładowy pozostały

Działalność szczegółówo Transport pasażerski rozkładowy pozostały .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 60.2
Klasa 60.22
Podklasa 60.22.Z

Czym się zajmuje Działalność taksówek osobowych

Działalność szczegółówo Działalność taksówek osobowych .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 60.2
Klasa 60.23
Podklasa 60.23.Z

Czym się zajmuje Transport lądowy pasażerski, pozostały

Działalność szczegółówo Transport lądowy pasażerski, pozostały .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 60.2
Klasa 60.24
Podklasa

Czym się zajmuje Transport drogowy towarów

Działalność szczegółówo Transport drogowy towarów .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 60.2
Klasa 60.24
Podklasa 60.24.A

Czym się zajmuje Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi

Działalność szczegółówo Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 60.2
Klasa 60.24
Podklasa 60.24.B

Czym się zajmuje Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi

Działalność szczegółówo Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 60.2
Klasa 60.24
Podklasa 60.24.C

Czym się zajmuje Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą

Działalność szczegółówo Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 61.1
Klasa 61.10
Podklasa

Czym się zajmuje Transport wodny morski i przybrzeżny

Działalność szczegółówo Transport wodny morski i przybrzeżny .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 61.1
Klasa 61.10
Podklasa 61.10.B

Czym się zajmuje Transport wodny przybrzeżny

Działalność szczegółówo Transport wodny przybrzeżny .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 61.2
Klasa 61.20
Podklasa 61.20.Z

Czym się zajmuje Transport wodny śródlądowy

Działalność szczegółówo Transport wodny śródlądowy .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 62.1
Klasa 62.10
Podklasa 62.10.Z

Czym się zajmuje Transport lotniczy regularny

Działalność szczegółówo Transport lotniczy regularny .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 62.2
Klasa 62.20
Podklasa 62.20.Z

Czym się zajmuje Transport lotniczy nieregularny

Działalność szczegółówo Transport lotniczy nieregularny .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 62.3
Klasa 62.30
Podklasa 62.30.Z

Czym się zajmuje Transport kosmiczny

Działalność szczegółówo Transport kosmiczny .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Działalność wspomagająca transport,

Działalność szczegółówo Działalność wspomagająca transport .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Działalność związana z turystyką

Działalność szczegółówo Działalność związana z turystyką .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 63.1
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów

Działalność szczegółówo Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 63.1
Klasa 63.11
Podklasa

Czym się zajmuje Przeładunek towarów

Działalność szczegółówo Przeładunek towarów .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 63.1
Klasa 63.11
Podklasa 63.11.A

Czym się zajmuje Przeładunek towarów w portach morskich

Działalność szczegółówo Przeładunek towarów w portach morskich .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 63.1
Klasa 63.11
Podklasa 63.11.B

Czym się zajmuje Przeładunek towarów w portach śródlądowych

Działalność szczegółówo Przeładunek towarów w portach śródlądowych .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 63.1
Klasa 63.11
Podklasa 63.11.C

Czym się zajmuje Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

Działalność szczegółówo Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 63.1
Klasa 63.12
Podklasa

Czym się zajmuje Magazynowanie i przechowywanie towarów

Działalność szczegółówo Magazynowanie i przechowywanie towarów .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 63.1
Klasa 63.12
Podklasa 63.12.A

Czym się zajmuje Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich

Działalność szczegółówo Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 63.1
Klasa 63.12
Podklasa 63.12.B

Czym się zajmuje Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach śródlądowych

Działalność szczegółówo Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 63.1
Klasa 63.12
Podklasa 63.12.C

Czym się zajmuje Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach

Działalność szczegółówo Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 63.2
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Działalność wspomagająca transport, pozostała

Działalność szczegółówo Działalność wspomagająca transport, pozostała .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 63.2
Klasa 63.21
Podklasa 63.21.Z

Czym się zajmuje Działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała

Działalność szczegółówo Działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 63.2
Klasa 63.22
Podklasa

Czym się zajmuje Działalność wspomagająca transport wodny, pozostała

Działalność szczegółówo Działalność wspomagająca transport wodny, pozostała .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 63.2
Klasa 63.22
Podklasa 63.22.B

Czym się zajmuje Działalność portów śródlądowych

Działalność szczegółówo Działalność portów śródlądowych .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 63.2
Klasa 63.22
Podklasa 63.22.C

Czym się zajmuje Obsługa żeglugi morskiej i śródlądowej

Działalność szczegółówo Obsługa żeglugi morskiej i śródlądowej .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 63.2
Klasa 63.22
Podklasa 63.22.D

Czym się zajmuje Działalność wspomagająca transport wodny pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

Działalność szczegółówo Działalność wspomagająca transport wodny pozostała, gdzie .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 63.2
Klasa 63.23
Podklasa

Czym się zajmuje Działalność wspomagająca transport lotniczy, pozostała

Działalność szczegółówo Działalność wspomagająca transport lotniczy, pozostała .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 63.2
Klasa 63.23
Podklasa 63.23.B

Czym się zajmuje Kontrola ruchu lotniczego

Działalność szczegółówo Kontrola ruchu lotniczego .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 63.2
Klasa 63.23
Podklasa 63.23.C

Czym się zajmuje Obsługa naziemna statków powietrznych

Działalność szczegółówo Obsługa naziemna statków powietrznych .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 63.2
Klasa 63.23
Podklasa 63.23.D

Czym się zajmuje Działalność wspomagająca transport lotniczy pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

Działalność szczegółówo Działalność wspomagająca transport lotniczy pozostała .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 63.3
Klasa 63.30
Podklasa 63.30.A

Czym się zajmuje Działalność organizatorów turystyki

Działalność szczegółówo Działalność organizatorów turystyki .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 63.3
Klasa 63.30
Podklasa 63.30.B

Czym się zajmuje Działalność pośredników turystycznych

Działalność szczegółówo Działalność pośredników turystycznych .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 63.3
Klasa 63.30
Podklasa 63.30.C

Czym się zajmuje Działalność agentów turystycznych

Działalność szczegółówo Działalność agentów turystycznych .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 63.3
Klasa 63.30
Podklasa 63.30.D

Czym się zajmuje Działalność turystyczna pozostała

Działalność szczegółówo Działalność turystyczna pozostała .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 63.4
Klasa 63.40
Podklasa 63.40.A

Czym się zajmuje Działalność morskich agencji transportowych

Działalność szczegółówo Działalność morskich agencji transportowych .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 63.4
Klasa 63.40
Podklasa 63.40.B

Czym się zajmuje Działalność śródlądowych agencji transportowych

Działalność szczegółówo Działalność śródlądowych agencji transportowych .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 63.4
Klasa 63.40
Podklasa 63.40.C

Czym się zajmuje Działalność pozostałych agencji transportowych

Działalność szczegółówo Działalność pozostałych agencji transportowych .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 64.1
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Działalność pocztowa i kurierska

Działalność szczegółówo Działalność pocztowa i kurierska .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 64.1
Klasa 64.11
Podklasa 64.11.Z

Czym się zajmuje Działalność operatora publicznego

Działalność szczegółówo Działalność operatora publicznego .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 64.1
Klasa 64.12
Podklasa

Czym się zajmuje Działalność pocztowa podmiotów innych niż operator publiczny

Działalność szczegółówo Działalność pocztowa podmiotów innych niż operator publiczny .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 64.1
Klasa 64.12
Podklasa 64.12.A

Czym się zajmuje Działalność kurierska

Działalność szczegółówo Działalność kurierska .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 64.1
Klasa 64.12
Podklasa 64.12.B

Czym się zajmuje Działalność pocztowa

Działalność szczegółówo Działalność pocztowa .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 64.2
Klasa 64.20
Podklasa

Czym się zajmuje Telekomunikacja

Działalność szczegółówo Telekomunikacja .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 64.2
Klasa 64.20
Podklasa 64.20.A

Czym się zajmuje Telefonia stacjonarna i telegrafia

Działalność szczegółówo Telefonia stacjonarna i telegrafia .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 64.2
Klasa 64.20
Podklasa 64.20.C

Czym się zajmuje Transmisja danych

Działalność szczegółówo Transmisja danych .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 64.2
Klasa 64.20
Podklasa 64.20.D

Czym się zajmuje Radiokomunikacja

Działalność szczegółówo Radiokomunikacja .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 64.2
Klasa 64.20
Podklasa 64.20.E

Czym się zajmuje Radiodyfuzja

Działalność szczegółówo Radiodyfuzja .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 64.2
Klasa 64.20
Podklasa 64.20.F

Czym się zajmuje Telewizja kablowa

Działalność szczegółówo Telewizja kablowa .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 64.2
Klasa 64.20
Podklasa 64.20.G

Czym się zajmuje Działalność telekomunikacyjna pozostała

Działalność szczegółówo Działalność telekomunikacyjna pozostała .

Która sekcja SEKCJA I
Nazwa grupy 63.3
Klasa 63.30
Podklasa

Czym się zajmuje Działalność związana z turystyką

Działalność szczegółówo Działalność związana z turystyką .