kody sekcji co to znaczy

Sekcja L kodów PKD. Zobacz listę kodów z częsci [L.

Kody PKD z części L

Która sekcja SEKCJA L
Nazwa grupy 75.2
Klasa 75.21
Podklasa 75.21.Z

Czym się zajmuje Sprawy zagraniczne

Działalność szczegółówo Sprawy zagraniczne .

Która sekcja SEKCJA L
Nazwa grupy 75.2
Klasa 75.22
Podklasa 75.22.Z

Czym się zajmuje Obrona narodowa

Działalność szczegółówo Obrona narodowa .

Która sekcja SEKCJA L
Nazwa grupy
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne

Działalność szczegółówo Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe .

Która sekcja SEKCJA L
Nazwa grupy 75.1
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Administracja publiczna oraz polityka ekonomiczna i społeczna

Działalność szczegółówo Administracja publiczna oraz polityka ekonomiczna i .

Która sekcja SEKCJA L
Nazwa grupy 75.1
Klasa 75.11
Podklasa 75.11.Z

Czym się zajmuje Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

Działalność szczegółówo Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej .

Która sekcja SEKCJA L
Nazwa grupy 75.1
Klasa 75.12
Podklasa 75.12.Z

Czym się zajmuje Kierowanie w zakresie działalności społecznej

Działalność szczegółówo Kierowanie w zakresie działalności społecznej .

Która sekcja SEKCJA L
Nazwa grupy 75.1
Klasa 75.13
Podklasa 75.13.Z

Czym się zajmuje Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania

Działalność szczegółówo Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania .

Która sekcja SEKCJA L
Nazwa grupy 75.1
Klasa 75.14
Podklasa 75.14.Z

Czym się zajmuje Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej

Działalność szczegółówo Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej .

Która sekcja SEKCJA L
Nazwa grupy 75.2
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Usługi na rzecz całego społeczeństwa

Działalność szczegółówo Usługi na rzecz całego społeczeństwa .

Która sekcja SEKCJA L
Nazwa grupy 75.2
Klasa 75.23
Podklasa 75.23.Z

Czym się zajmuje Wymiar sprawiedliwości

Działalność szczegółówo Wymiar sprawiedliwości .

Która sekcja SEKCJA L
Nazwa grupy 75.2
Klasa 75.24
Podklasa 75.24.Z

Czym się zajmuje Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne

Działalność szczegółówo Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne .

Która sekcja SEKCJA L
Nazwa grupy 75.2
Klasa 75.25
Podklasa 75.25.Z

Czym się zajmuje Ochrona przeciwpożarowa

Działalność szczegółówo Ochrona przeciwpożarowa .

Która sekcja SEKCJA L
Nazwa grupy 75.3
Klasa 75.30
Podklasa

Czym się zajmuje Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne

Działalność szczegółówo Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne .

Która sekcja SEKCJA L
Nazwa grupy 75.3
Klasa 75.30
Podklasa 75.30.A

Czym się zajmuje Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Działalność szczegółówo Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne .

Która sekcja SEKCJA L
Nazwa grupy 75.3
Klasa 75.30
Podklasa 75.30.B

Czym się zajmuje Powszechne ubezpieczenie zdrowotne

Działalność szczegółówo Powszechne ubezpieczenie zdrowotne .

Która sekcja SEKCJA L
Nazwa grupy
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne

Działalność szczegółówo Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe .