kody sekcji co to znaczy

Sekcja M kodów PKD. Zobacz listę kodów z częsci [M.

Kody PKD z części M

Która sekcja SEKCJA M
Nazwa grupy 80.1
Klasa 80.10
Podklasa 80.10.A

Czym się zajmuje Przedszkola

Działalność szczegółówo Przedszkola .

Która sekcja SEKCJA M
Nazwa grupy 80.4
Klasa 80.42
Podklasa 80.42.A

Czym się zajmuje Nauka języków obcych

Działalność szczegółówo Nauka języków obcych .

Która sekcja SEKCJA M
Nazwa grupy
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Edukacja

Działalność szczegółówo Edukacja .

Która sekcja SEKCJA M
Nazwa grupy 80.4
Klasa 80.41
Podklasa 80.41.Z

Czym się zajmuje Działalność szkół nauki jazdy

Działalność szczegółówo Działalność szkół nauki jazdy .

Która sekcja SEKCJA M
Nazwa grupy
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Edukacja

Działalność szczegółówo Edukacja .

Która sekcja SEKCJA M
Nazwa grupy 80.2
Klasa 80.22
Podklasa 80.22.B

Czym się zajmuje Szkoły artystyczne

Działalność szczegółówo Szkoły artystyczne .

Która sekcja SEKCJA M
Nazwa grupy 80.1
Klasa 80.10
Podklasa

Czym się zajmuje Przedszkola i szkolnictwo podstawowe

Działalność szczegółówo Przedszkola i szkolnictwo podstawowe .

Która sekcja SEKCJA M
Nazwa grupy 80.1
Klasa 80.10
Podklasa 80.10.B

Czym się zajmuje Szkolnictwo podstawowe

Działalność szczegółówo Szkolnictwo podstawowe .

Która sekcja SEKCJA M
Nazwa grupy 80.1
Klasa 80.10
Podklasa 80.10.C

Czym się zajmuje Działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie przedszkoli i szkolnictwa podstawowego

Działalność szczegółówo Działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie .

Która sekcja SEKCJA M
Nazwa grupy 80.2
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Szkolnictwo na poziomie wyższym niż podstawowe

Działalność szczegółówo Szkolnictwo na poziomie wyższym niż podstawowe .

Która sekcja SEKCJA M
Nazwa grupy 80.2
Klasa 80.21
Podklasa

Czym się zajmuje Szkolnictwo ogólnokształcące

Działalność szczegółówo Szkolnictwo ogólnokształcące .

Która sekcja SEKCJA M
Nazwa grupy 80.2
Klasa 80.21
Podklasa 80.21.A

Czym się zajmuje Szkolnictwo gimnazjalne

Działalność szczegółówo Szkolnictwo gimnazjalne .

Która sekcja SEKCJA M
Nazwa grupy 80.2
Klasa 80.21
Podklasa 80.21.B

Czym się zajmuje Szkoły artystyczne niedające uprawnień zawodowych

Działalność szczegółówo Szkoły artystyczne niedające uprawnień zawodowych .

Która sekcja SEKCJA M
Nazwa grupy 80.2
Klasa 80.21
Podklasa 80.21.C

Czym się zajmuje Szkolnictwo licealne ogólnokształcące

Działalność szczegółówo Szkolnictwo licealne ogólnokształcące .

Która sekcja SEKCJA M
Nazwa grupy 80.2
Klasa 80.21
Podklasa 80.21.D

Czym się zajmuje Działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie szkolnictwa ogólnokształcącego

Działalność szczegółówo Działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie .

Która sekcja SEKCJA M
Nazwa grupy 80.2
Klasa 80.22
Podklasa

Czym się zajmuje Szkolnictwo zawodowe i techniczne

Działalność szczegółówo Szkolnictwo zawodowe i techniczne .

Która sekcja SEKCJA M
Nazwa grupy 80.2
Klasa 80.22
Podklasa 80.22.A

Czym się zajmuje Szkolnictwo zasadnicze zawodowe

Działalność szczegółówo Szkolnictwo zasadnicze zawodowe .

Która sekcja SEKCJA M
Nazwa grupy 80.2
Klasa 80.22
Podklasa 80.22.C

Czym się zajmuje Szkolnictwo średnie ogólnozawodowe

Działalność szczegółówo Szkolnictwo średnie ogólnozawodowe .

Która sekcja SEKCJA M
Nazwa grupy 80.2
Klasa 80.22
Podklasa 80.22.D

Czym się zajmuje Szkolnictwo średnie zawodowe

Działalność szczegółówo Szkolnictwo średnie zawodowe .

Która sekcja SEKCJA M
Nazwa grupy 80.2
Klasa 80.22
Podklasa 80.22.E

Czym się zajmuje Placówki kształcenia praktycznego dla młodzieży

Działalność szczegółówo Placówki kształcenia praktycznego dla młodzieży .

Która sekcja SEKCJA M
Nazwa grupy 80.2
Klasa 80.22
Podklasa 80.22.F

Czym się zajmuje Szkolnictwo zawodowe pozostałe

Działalność szczegółówo Szkolnictwo zawodowe pozostałe .

Która sekcja SEKCJA M
Nazwa grupy 80.3
Klasa 80.30
Podklasa

Czym się zajmuje Szkolnictwo na poziomie wyższym niż średni

Działalność szczegółówo Szkolnictwo na poziomie wyższym niż średni .

Która sekcja SEKCJA M
Nazwa grupy 80.3
Klasa 80.30
Podklasa 80.30.A

Czym się zajmuje Szkolnictwo policealne i pomaturalne

Działalność szczegółówo Szkolnictwo policealne i pomaturalne .

Która sekcja SEKCJA M
Nazwa grupy 80.3
Klasa 80.30
Podklasa 80.30.B

Czym się zajmuje Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych

Działalność szczegółówo Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków .

Która sekcja SEKCJA M
Nazwa grupy 80.3
Klasa 80.30
Podklasa 80.30.C

Czym się zajmuje Szkolnictwo wyższe

Działalność szczegółówo Szkolnictwo wyższe .

Która sekcja SEKCJA M
Nazwa grupy 80.3
Klasa 80.30
Podklasa 80.30.D

Czym się zajmuje Działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie szkolnictwa na poziomie wyższym niż średni, z wyłączeniem szkolnictwa wyższego

Działalność szczegółówo Działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie .

Która sekcja SEKCJA M
Nazwa grupy 80.4
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia

Działalność szczegółówo Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy .

Która sekcja SEKCJA M
Nazwa grupy 80.4
Klasa 80.42
Podklasa

Czym się zajmuje Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

Działalność szczegółówo Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy .

Która sekcja SEKCJA M
Nazwa grupy 80.4
Klasa 80.42
Podklasa 80.42.B

Czym się zajmuje Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

Działalność szczegółówo Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy .

Która sekcja SEKCJA M
Nazwa grupy 80.2
Klasa 80.22
Podklasa 80.22.G

Czym się zajmuje Działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie szkolnictwa zawodowego i technicznego

Działalność szczegółówo Działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie .