kody sekcji co to znaczy

Sekcja O kodów PKD. Zobacz listę kodów z częsci [O.

Kody PKD z części O

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Działalność usługowa pozostała

Działalność szczegółówo Działalność usługowa pozostała .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 92.2
Klasa 92.20
Podklasa 92.20.Z

Czym się zajmuje Działalność radiowa i telewizyjna

Działalność szczegółówo Działalność radiowa i telewizyjna .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 92.1
Klasa 92.13
Podklasa 92.13.Z

Czym się zajmuje Projekcja filmów

Działalność szczegółówo Projekcja filmów .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 92.6
Klasa 92.61
Podklasa 92.61.Z

Czym się zajmuje Działalność stadionów i pozostałych obiektów sportowych

Działalność szczegółówo Działalność stadionów i pozostałych obiektów sportowych .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 93.0
Klasa 93.03
Podklasa 93.03.Z

Czym się zajmuje Pogrzeby i działalność pokrewna

Działalność szczegółówo Pogrzeby i działalność pokrewna .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 92.5
Klasa 92.51
Podklasa 92.51.C

Czym się zajmuje Działalność archiwów

Działalność szczegółówo Działalność archiwów .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała

Działalność szczegółówo Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 90.0
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

Działalność szczegółówo Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 90.0
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne

Działalność szczegółówo Gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 90.0
Klasa 90.01
Podklasa 90.01.Z

Czym się zajmuje Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Działalność szczegółówo Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 90.0
Klasa 90.02
Podklasa 90.02.Z

Czym się zajmuje Gospodarowanie odpadami

Działalność szczegółówo Gospodarowanie odpadami .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 90.0
Klasa 90.03
Podklasa 90.03.Z

Czym się zajmuje Działalność sanitarna i pokrewna

Działalność szczegółówo Działalność sanitarna i pokrewna .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Działalność organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Działalność szczegółówo Działalność organizacji członkowskich, gdzie indziej .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 91.1
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców i profesjonalnych

Działalność szczegółówo Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców i .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 91.1
Klasa 91.11
Podklasa 91.11.Z

Czym się zajmuje Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

Działalność szczegółówo Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 91.1
Klasa 91.12
Podklasa 91.12.Z

Czym się zajmuje Działalność organizacji profesjonalnych

Działalność szczegółówo Działalność organizacji profesjonalnych .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 91.2
Klasa 91.20
Podklasa 91.20.Z

Czym się zajmuje Działalność związków zawodowych

Działalność szczegółówo Działalność związków zawodowych .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 91.3
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Działalność pozostałych organizacji członkowskich

Działalność szczegółówo Działalność pozostałych organizacji członkowskich .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 91.3
Klasa 91.31
Podklasa 91.31.Z

Czym się zajmuje Działalność organizacji religijnych

Działalność szczegółówo Działalność organizacji religijnych .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 91.3
Klasa 91.32
Podklasa 91.32.Z

Czym się zajmuje Działalność organizacji politycznych

Działalność szczegółówo Działalność organizacji politycznych .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 91.3
Klasa 91.33
Podklasa 91.33.Z

Czym się zajmuje Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Działalność szczegółówo Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem

Działalność szczegółówo Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 92.1
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Działalność związana z filmem i przemysłem wideo

Działalność szczegółówo Działalność związana z filmem i przemysłem wideo .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 92.1
Klasa 92.11
Podklasa 92.11.Z

Czym się zajmuje Produkcja filmów i nagrań wideo

Działalność szczegółówo Produkcja filmów i nagrań wideo .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 92.1
Klasa 92.12
Podklasa 92.12.Z

Czym się zajmuje Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo

Działalność szczegółówo Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 92.3
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Działalność artystyczna i rozrywkowa pozostała

Działalność szczegółówo Działalność artystyczna i rozrywkowa pozostała .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 92.3
Klasa 92.31
Podklasa

Czym się zajmuje Artystyczna i literacka działalność twórcza

Działalność szczegółówo Artystyczna i literacka działalność twórcza .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 92.3
Klasa 92.31
Podklasa 92.31.A

Czym się zajmuje Działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych

Działalność szczegółówo Działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 92.3
Klasa 92.31
Podklasa 92.31.B

Czym się zajmuje Działalność zespołów teatralnych muzycznych

Działalność szczegółówo Działalność zespołów teatralnych muzycznych .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 92.3
Klasa 92.31
Podklasa 92.31.C

Czym się zajmuje Działalność filharmonii, orkiestr, chórów

Działalność szczegółówo Działalność filharmonii, orkiestr, chórów .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 92.3
Klasa 92.31
Podklasa 92.31.D

Czym się zajmuje Działalność zespołów pieśni i tańca

Działalność szczegółówo Działalność zespołów pieśni i tańca .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 92.3
Klasa 92.31
Podklasa 92.31.E

Czym się zajmuje Działalność galerii i salonów wystawienniczych

Działalność szczegółówo Działalność galerii i salonów wystawienniczych .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 92.3
Klasa 92.31
Podklasa 92.31.F

Czym się zajmuje Działalność domów i ośrodków kultury

Działalność szczegółówo Działalność domów i ośrodków kultury .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 92.3
Klasa 92.31
Podklasa 92.31.G

Czym się zajmuje Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowana

Działalność szczegółówo Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 92.3
Klasa 92.32
Podklasa 92.32.Z

Czym się zajmuje Działalność obiektów kulturalnych

Działalność szczegółówo Działalność obiektów kulturalnych .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 92.3
Klasa 92.33
Podklasa 92.33.Z

Czym się zajmuje Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

Działalność szczegółówo Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 92.3
Klasa 92.34
Podklasa 92.34.Z

Czym się zajmuje Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

Działalność szczegółówo Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 92.4
Klasa 92.40
Podklasa 92.40.Z

Czym się zajmuje Działalność agencji informacyjnych

Działalność szczegółówo Działalność agencji informacyjnych .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 92.5
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Działalność bibliotek, archiwów, muzeów i pozostała działalność kulturalna

Działalność szczegółówo Działalność bibliotek, archiwów, muzeów i pozostała .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 92.5
Klasa 92.51
Podklasa

Czym się zajmuje Działalność bibliotek i archiwów

Działalność szczegółówo Działalność bibliotek i archiwów .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 92.5
Klasa 92.51
Podklasa 92.51.A

Czym się zajmuje Działalność bibliotek publicznych

Działalność szczegółówo Działalność bibliotek publicznych .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 92.5
Klasa 92.51
Podklasa 92.51.B

Czym się zajmuje Działalność bibliotek innych niż publiczne

Działalność szczegółówo Działalność bibliotek innych niż publiczne .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 92.5
Klasa 92.52
Podklasa

Czym się zajmuje Działalność muzeów i ochrona zabytków

Działalność szczegółówo Działalność muzeów i ochrona zabytków .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 92.5
Klasa 92.52
Podklasa 92.52.A

Czym się zajmuje Działalność muzeów

Działalność szczegółówo Działalność muzeów .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 92.5
Klasa 92.52
Podklasa 92.52.B

Czym się zajmuje Ochrona zabytków

Działalność szczegółówo Ochrona zabytków .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 92.6
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Działalność związana ze sportem

Działalność szczegółówo Działalność związana ze sportem .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 92.6
Klasa 92.62
Podklasa 92.62.Z

Czym się zajmuje Działalność związana ze sportem, pozostała

Działalność szczegółówo Działalność związana ze sportem, pozostała .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 92.7
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Działalność rekreacyjna pozostała

Działalność szczegółówo Działalność rekreacyjna pozostała .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 92.7
Klasa 92.71
Podklasa 92.71.Z

Czym się zajmuje Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

Działalność szczegółówo Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 92.7
Klasa 92.72
Podklasa 92.72.Z

Czym się zajmuje Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

Działalność szczegółówo Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 93.0
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Działalność usługowa pozostała

Działalność szczegółówo Działalność usługowa pozostała .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 93.0
Klasa 93.01
Podklasa 93.01.Z

Czym się zajmuje Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

Działalność szczegółówo Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 93.0
Klasa 93.02
Podklasa 93.02.Z

Czym się zajmuje Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

Działalność szczegółówo Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 93.0
Klasa 93.04
Podklasa 93.04.Z

Czym się zajmuje Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej

Działalność szczegółówo Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 93.0
Klasa 93.05
Podklasa 93.05.Z

Czym się zajmuje Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

Działalność szczegółówo Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej .

Która sekcja SEKCJA O
Nazwa grupy 92.5
Klasa 92.53
Podklasa 92.53.Z

Czym się zajmuje Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody

Działalność szczegółówo Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz .