narodowy bank polski co to znaczy

Co oznacza Nbp (narodowy Bank Polski)? Definicja jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej.

Czy przydatne?

Definicja Nbp (narodowy Bank Polski)

Co znaczy: jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Jego zadania są określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Do głównych obszarów działalności NBP należą:.

Czym jest Nbp (narodowy Bank Polski) znaczenie w Słownik na N .