specjaltyczne fundusze co to znaczy

Co oznacza Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte (sfio)? Definicja wzorowane są na.

Czy przydatne?

Definicja Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte (sfio)

Co znaczy: wzorowane są na funduszach otwartych z tym, że istnieje możliwość określenia w statucie warunków odkupienia jednostek uczestnictwa; wyróżnikiem jest także powołanie organu kontrolnego Rady Inwestorów.

Czym jest Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte (sfio) znaczenie w Słownik na S .