apteka biznes odporny recesję co to znaczy

Co to jest Apteka to biznes odporny na recesję. Czym jest o 150 procent), lecz ciągle można znaleźć.

Czy przydatne?

Apteka to biznes odporny na recesję definicja

Co to oznacza: Liczba aptek w Polsce od kilku lat rośnie (pośrodku dekady o 150 procent), lecz ciągle można znaleźć lukę, która pozwoli pozyskać odpowiednią liczbę klientów. Szacuje się, iż próg opłacalności to ok. 4 tys. klientów miesięcznie. W statystycznej aptece zjawia się ich ((pośrodku miesiąca 3,3-4,6 tys. Specjaliści są zgodni, iż branża jest perspektywiczna. W 2005 roku rynek apteczny wart był 18,8 mld zł, o powyżej 7 procent)) więcej niż rok przedtem. Tendencja ta utrzymuje się, ponieważ już w następnym roku wartość tego rynku wzrosła do powyżej 20 mld zł, aby teraz osiągnąć 26 mld zł. Siedem lat temu było to 15-16 mld zł.Obrót 160 tys. zł miesięcznieNiezależnie od kryzysu chorzy muszą się leczyć. Badania z ostatniej dekady wskazują, iż wartość zakupów w aptekach pozostaje na dość stabilnym poziomie. Przeciętny klient w aptece zostawia od 31 do powyżej 40 zł miesięcznie. Średnio kupuje około trzech sztuk opakowań leków. Szczyt konsumpcji widoczny jest zimą i jesienią. Statystyki mówią, iż największe natężenie klientów widoczne jest w momencie luty-marzec i wrzesień-listopad. To właśnie w takich miesiącach zarobimy najwięcej. Wg szacunków średniomiesięczny obrót aptek waha się od kilkudziesięciu do 190 tys. zł. Blisko jedna piąta aptek generuje jednak przychody na poziomie powyżej 200 tys. zł. Jak podaje Pharma Expert, zdecydowanie najwięcej punktów tego typu legitymuje się obrotem na poziomie około 160 tys. zł miesięcznie (to o 20 tys. zł więcej niż jeszcze dwa lata temu). Wg najnowszych danych Pharma Expert wartość sprzedaży statystycznej apteki w styczniu 2009 r. wyniosła nawet powyżej 173 tys. zł. To rekord. Specjaliści twierdzą, iż kluczowym motorem wzrostu wartości sprzedaży był segment sprzedaży odręcznej (a więc leków bez recepty, tak zwany OTC), który w porównaniu z grudniem 2008 r. wzrósł o blisko 7 procent))) , a względem stycznia 2008 r. aż o 17 procent)))) , To świetny rezultat, biorąc pod uwagę, iż co piąty Polak kupujący dostępne bez recepty leki OTC robi to poza apteką (na podst. badań TNS OBOP).Wartość sprzedaży OTC na statystyczną aptekę w styczniu 2009 r. wyniosła 66 tys. zł (38 procent))))) , wartości całej sprzedaży). Pharma Expert wskazuje również, iż nieujemny trend utrzymał segment leków na receptę pełnopłatną (przyrost o powyżej 4 procent)))))) , ). Nieznacznie pomniejszyła się z kolei wartość sprzedaży w segmencie leków refundowanych (spadek o 1,7 procent))))))) , ) miesiąc do miesiąca).Średnia marża apteczna w styczniu 2009 r. była większa zarówno wobec stycznia, jak i grudnia 2008 r. Średnia marża na leki w styczniu wyniosła 26,4 procent)))))))) , ) To super rezultat, zważywszy, iż w kilku wcześniejszych latach (2002-2005) marża ta mieściła się w granicach 18,5-20 procent))))))))) , ) W razie leków refundowanych nie przekraczała ona 15 procent)))))))))) , ) (aktualnie 20 procent))))))))))) , ) ). Najwięcej można zarobić jednak na produktach nierefundowanych (nawet grubo powyżej 30 procent)))))))))))) , ) )).raczej dzięki takim marżom zyski aptek są raczej wysokie, i to pomimo znaczących wydatków stałych. Łączny poziom wydatków statystycznej apteki (suma wydatków w relacji do obrotów brutto) sięga nawet powyżej 30 tys. zł miesięcznie.opłaty na prowadzeniePrzeciętnie na utrzymanie apteki w ostatnich latach ich właściciele przeznaczali jednak od 16 do 20 tys. zł. Szacuje się, iż wydatki te stanowią 15 procent))))))))))))) , ) )) całkowitego obrotu obiektu. Jeden mgr, dwóch techników i pomoc to miesięczny koszt na pensje na poziomie powyżej 12 tys. zł (płaca dla kierownika magistra to 4,5-7 tys. zł brutto, dla metoda z kilkuletnim doświadczeniem - 3 tys. zł, a dla stażysty około 1 tys. zł). Do tego dochodzą między innymi czynsz i media. Do wydatków prowadzenia apteki doliczyć należy ponadto wydatek zakupu leków w wysokości przynajmniej 90 tys. zł. Można wyliczyć więc, iż zyski aptek to minimum 7-8 tys. zł miesięcznie. Przeważnie to jest jednak ponad 10 tys. zł. Oczywiście są placówki, zwykle sieciowe, najlepiej zlokalizowane, które (((pośrodku miesiąca zarabiają nawet kilka razy więcej.Prowadzenie apteki to więc zyskowny biznes, lecz przy tym i nadzwyczajnie trudny. Spora konkurencja i obwarowanie działalności licznymi obostrzeniami, nakazami i zakazami sprawia, iż wejść na rynek i utrzymać się nie jest prosto. Wystarczy jedno niedopatrzenie, na przykład brak kodeksu aptecznego, aby przedstawiciel Nadzoru Farmaceutycznego nie wydał pozwolenia na otwarcie punktu sprzedaży medykamentów.Kto może otworzyć aptekęPrzygotowania do otwarcia apteki, przebrnięcie poprzez długą listę formalności i wymagań zajmują około 4-6 miesięcy. Najwięcej czasu zajmie remont i przystosowanie lokalu do obligatoryjnych norm. Wedle przepisami apteka ogólnodostępna może stanowić odrębny budynek albo może być usytuowana w obiekcie o innym przeznaczeniu, pod warunkiem wydzielenia od innych lokali obiektu i innej działalności. Apteka powinna składać się z części podstawowej i pomocniczej. Ta pierwsza nie może być mniejsza niż 80 mkw. (w aptekach w małych miejscowościach - do 1,5 tys. mieszkańców i na terenach wiejskich - powierzchnia ta nie może być mniejsza niż 60 mkw.). W razie sporządzania produktu leczniczego homeopatycznego powierzchnia podstawowa apteki w zależności od asortymentu tych produktów musi być adekwatnie powiększona.Apteka ogólnodostępna może być prowadzona tylko na podstawie uzyskanego zezwolenia na prowadzenie apteki. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana, cofnięcie albo stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki należy do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Zezwolenia nie otrzyma osoba, która: prowadzi albo wystąpiła z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego produktami leczniczymi, prowadzi na terenie województwa więcej niż 1 procent)))))))))))))) , ) )) aptek ogólnodostępnych, jest członkiem ekipy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1 procent))))))))))))))) , ) )) aptek ogólnodostępnych.Prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ma osoba fizyczna, osoba prawna i niemająca osobowości prawnej firma prawa handlowego. By dostać zezwolenie na prowadzenie apteki, należy do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego złożyć wniosek (z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu, NIP-em i numerem PESEL, adresem i nazwą apteki i datą podjęcia działalności) i dokumenty świadczące o tytule prawnym do pomieszczeń lokalu, wyciąg z rejestru, plan i opis techniczny pomieszczeń, opinię Inspekcji Sanitarnej, imię i nazwisko farmaceuty odpowiedzialnego za prowadzenie apteki.Po uzyskaniu zezwolenia inwestor ma cztery miesiące na rozpoczęcie działalności. Jeżeli po tym czasie apteka nie działa, pozwolenie zostaje cofnięte. Za udzielenie zezwolenia pobierana jest zapłata w wysokości pięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie regulaminów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.Podmiot kierujący aptekę jest obowiązany zatrudnić odpowiedzialnego za należyte prowadzenie apteki. Kierownikiem może być wyłącznie farmaceuta, który nie przekroczył 65 roku życia i ma przynajmniej pięć lat stażu pracy w aptece ( albo trzy lata, jeżeli posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej). Kierownik powinien być aktualny w aptece w godzinach jej pracy. Rozkład godz. pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń także w porze nocnej i dni wolne od pracy. Rozkład ten na danym terenie określa zarząd powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego.Apteki ogólnodostępne są obowiązane do posiadania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w ilości i asortymencie niezbędnym do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych miejscowej ludności ze szczególnym uwzględnieniem leków refundowanych

Czym jest Apteka to biznes odporny na znaczenie w Słownik na A .