premie pieniężne farmaceutów co to znaczy

Co to jest Premie pieniężne dla farmaceutów są bez VAT. Czym jest pojawiających się kwestii.

Czy przydatne?

Premie pieniężne dla farmaceutów są bez VAT definicja

Co to oznacza: Opodatkowanie VAT premii pieniężnych to jedna z przeważnie pojawiających się kwestii spornych w sądach administracyjnych. Minister finansów twierdzi gdyż, iż premie podlegają VAT, lecz sądy orzekają inaczej. W razie lekarzy, aptek i hurtowni leków sposobność przyznania premii pieniężnych za sprzedaż leków budzi jednak kontrowersje prawne.Ustawowy zakazSpór dotyczy w pierwszej kolejności art. 63a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.). Wedle nim osoby prowadzące obrót lekami albo wyrobami medycznymi i świadczące usługi farmaceutyczne nie mogą żądać albo przyjmować nieuzasadnionej korzyści majątkowej dla siebie albo osoby trzeciej, w zamian za wykonanie albo powstrzymanie się od wykonania obowiązku służbowego, jeśli jej uzyskanie jest uzależnione bezpośrednio albo pośrednio:● od poziomu obrotu lekami albo wyrobami medycznymi podlegającymi refundacji ze środków publicznych;● od takich działań tych osób, które prowadzą do powiększenia poziomu sprzedaży leków albo wyrobów medycznych podlegających refundacji ze środków publicznych.Kogo dotyczy problemJacek Sklepowicz, dyrektor w zespole do spraw sektora farmaceutycznego i ochrony zdrowia PricewaterhouseCoopers, tłumaczy, iż zakazy z art. 63a ustawy sformułowane są szeroko i obejmują pomiędzy innymi lekarzy.– Innymi słowami, doktor, który wypisuje recepty na leki refundowane, nie może żądać ani przyjmować nieuzasadnionej korzyści majątkowej w związku ze własnymi obowiązkami wobec pacjentów, jeżeli prowadzi to do zwiększania sprzedaży leków refundowanych. Podobny zakaz dotyczy także aptekarzy – mówi Jacek Sklepowicz. także Łukasz Sławatyniec, prawnik CMS Cameron McKenna, zwraca uwagę, iż wedle tak zwany przepisami antykorupcyjnymi w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej zakazane jest przekazywanie nieuzasadnionych korzyści lekarzom, farmaceutom i hurtownikom, jeśli uzależnione są one od obrotu lekami refundowanymi poprzez kraj. Podkreśla on, iż przepis dotyczy wyłącznie osób fizycznych. Ponadto – mówi Łukasz Sławatyniec – jego wykorzystanie uzależnione jest od zidentyfikowania obowiązku służbowego w odniesieniu do tej ekipy osób, co wydaje się trudne.Jacek Sklepowicz zwraca natomiast uwagę, iż doktor może wyłącznie przepisać pacjentowi lek, a nie sprzedać go.– Z perspektywy etycznej – dodaje – wątpliwe jest nawet zarządzanie poprzez lekarza pacjenta do konkretnej apteki, na przykład należącej do jego rodziny. W opinii Jacka Sklepowicza, wedle przepisami art. 63a, wynagradzanie lekarza w formie premii pieniężnej za utrzymanie albo przyrost sprzedaży leku refundowanego z pewnością można określić jako patologię rodzącą określone sankcje karne.– Uważam, iż wypłacanie lekarzom pieniędzy w formie premii za sprzedaż leków refundowanych nie jest powszechne, bo świadomość regulaminów karnych jest bardzo spora – dodaje Jacek Sklepowicz

Czym jest Premie pieniężne dla znaczenie w Słownik na P .