zamiast podatku religi co to znaczy

Co to jest Zamiast podatku Religi, rozliczenie NFZ z ubezpieczycielem. Czym jest wypadków drogowych.

Czy przydatne?

Zamiast podatku Religi, rozliczenie NFZ z ubezpieczycielem definicja

Co to oznacza: Mechanizm opierający na pokrywaniu wydatków leczenia ofiar wypadków drogowych z polis OC ich sprawców ma wreszcie działać. Będzie to możliwe dzięki projektowi nowelizacji ustawy, która wprowadziła tak zwany podatek Religi, przygotowanemu poprzez resort zdrowia. Od października ubiegłego roku spółki ubezpieczeniowe muszą przekazywać 12 procent od wartości wszystkich zawartych umów OC do Narodowego Funduszu Zdrowia. Ze zebranych w ten sposób pieniędzy miały być pokrywane wydatki leczenia ofiar wypadków komunikacyjnych. Okazało się to niemożliwe, ponieważ Fundusz nie miał odpowiednich informacji z Policji pozwalających na identyfikację sprawców wypadków.oprócz tego, by skorzystać ze środków przesyłanych poprzez spółki ubezpieczeniowe, Fundusz musiał czekać na skazanie sprawcy wypadku prawomocnym wyrokiem sądowym. W rezultacie powyżej 200 mln zł, które trafiły do NFZ z podatku Religi, nie było w ogóle używane. Przez wzgląd na tym wydatki świadczeń udzielanych ofiarom wypadków drogowych obciążały budżety szpitali.wedle propozycją resortu zdrowia, od listopada tego roku zmieni się w pierwszej kolejności sposób przekazywania pieniędzy do NFZ poprzez spółki ubezpieczeniowe.- Zostanie zlikwidowana miesięczna zapłata ryczałtowa w wysokości 12 procent , jaką ubezpieczyciele przekazywali do Funduszu na pokrycie wydatków leczenia ofiar wypadków drogowych - mówi Jakub Gołąb, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia.W zamian spółki te będą pokrywać faktyczne wydatki leczenia poszkodowanych w wypadkach.- Z pewnością taki sposób finansowania wydatków leczenia osób poszkodowanych w wypadkachomunikacyjnych będzie bardziej przejrzysty. A świadczeniodawcy nareszcie będą dostawać kapitał za udzielone świadczenia - uważa Stanisław Borkowski z Polskiej Izby UbezpieczeniowejFundusz nie będzie musiał także czekać na ogłoszenie prawomocnych wyroków sądowych. Z uzasadnienia do ustawy wynika, iż nieprzypisanie winy i na przykład umorzenie postępowania karnego wobec sprawcy wypadku nie będzie automatycznie zwalniać zakładu ubezpieczeń z obowiązku pokrycia wydatków leczenia poszkodowanego.700 mln zł rocznie miały wynosić wpływy do NFZ z podatku Religi

Czym jest Zamiast podatku Religi znaczenie w Słownik na Z .