abolition abolicja co to znaczy

Co oznacza ABOLICJA (abolition)? Czym jest W razie przedsiębiorstw może być to abolicja podatkowa.

Czy przydatne?

Definicja ABOLICJA (abolition)

Co to jest: umorzenie, zniesienie; ustawowy, powszechny akt łaski umarzający rozpoczęte postępowania karne i zakazujący wszczynania nowych postępowań karnych w sprawie przestępstw określonych ustawą, zwykle amnestyjną.

Co oznacza: W razie przedsiębiorstw może być to abolicja podatkowa wiążąca się z koniecznością ich oddłużenia. Akt abolicji uchwalany jest zazwyczaj poprzez parlament w formie ustawy, łącznie z ustawami amnestyjnymi. Wymaga przeprowadzenia odpowiednich prac mających zapewnić racjonalne kryteria i zasady jej przeprowadzenia