kapitału koszt alternatywny co to znaczy

Co oznacza ALTERNATYWNY KOSZT KAPITAŁU? Czym jest stopa zwrotu osiągnęta z inwestycji.

Czy przydatne?

Definicja ALTERNATYWNY KOSZT KAPITAŁU

Co oznacza: stopa zwrotu osiągnęta z inwestycji charakteryzującej się podobnym poziomem ryzyka