badania co to znaczy

Co oznacza BADANIA? Czym jest Badania podzielone są na fundamentalne i służące. Ich optymalne.

Czy przydatne?

Definicja BADANIA

Co to jest: praca skierowana na odkrywanie i wykorzystanie praw natury w służbie człowieka

Co oznacza: Badania podzielone są na fundamentalne i służące. Ich optymalne skorelowanie przyczynia się do rozwoju edukacji i praktyki