działaniu badania co to znaczy

Co oznacza BADANIA W DZIAŁANIU? Czym jest Naukowców interesuje raczej weryfikacja ich hipotez.

Czy przydatne?

Definicja BADANIA W DZIAŁANIU

Co to jest: polegają na współpracy teoretyków i praktyków w rozwiązywaniu praktycznych problemów, bezpośrednio w miejscu ich powstawania.

Co oznacza: Naukowców interesuje raczej weryfikacja ich hipotez, praktyków zaś – szybkie rozwiązanie problemu.Użyteczność tych badań wymaga, by partnerzy razem zdefiniowali problem, wybrali odpowiednie ramy jego rozwiązania, zgromadzili potrzebne wiadomości, sformułowali nowy schemat koncepcji, wybrali strategię rozwiązania, przeprowadzili projektowane zmiany i śledzili i oceniali osiągnięte wyniki