refinansujący bank co to znaczy

Co oznacza BANK REFINANSUJĄCY? Czym jest bank odkupujący od spółki leasingowej przyszłe.

Czy przydatne?

Definicja BANK REFINANSUJĄCY

Co oznacza: bank odkupujący od spółki leasingowej przyszłe wierzytelności z tytułu realizacji umów leasingu