strukturalne bezrobocie co to znaczy

Co oznacza BEZROBOCIE STRUKTURALNE? Czym jest Inne przyczyny: nierównomierny przyrost gospodarczy.

Czy przydatne?

Definicja BEZROBOCIE STRUKTURALNE

Co to jest: powstaje w rezultacie niedopasowania struktury podaży siły roboczej do popytu w aspekcie kwalifikacyjnym, zawodowym i regionalnym.

Co oznacza: Inne przyczyny: nierównomierny przyrost gospodarczy, brak kapitału, złe proporcje w rozmieszczaniu zasobów produkcyjnych w gospodarce, rozwój technologiczny, międzynarodowy podział pracy etc