capm capital asset pricing co to znaczy

Co oznacza CAPM (CAPITAL ASSET PRICING MODEL)? Czym jest schemat wyceny aktywów i pasywów wiążący.

Czy przydatne?

Definicja CAPM (CAPITAL ASSET PRICING MODEL)

Co oznacza: schemat wyceny aktywów i pasywów wiążący ryzyko mierzone przy udziale współczynnika beta z oczekiwaną stopą zwrotu z danego papieru wartościowego