statystyczna cecha co to znaczy

Co oznacza CECHA STATYSTYCZNA? Czym jest Cechy statystyczne podzielone są na mierzalne (wyrażone.

Czy przydatne?

Definicja CECHA STATYSTYCZNA

Co to jest: właściwość każdej jednostki statystycznej, a także kryterium podziału całej zbiorowości na części.

Co oznacza: Cechy statystyczne podzielone są na mierzalne (wyrażone liczbami) i niemierzalne (jakościowe), na przykład: stan cywilny, forma organizacyjna przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwo prywatne, spółdzielnia, firma akcyjna i tak dalej). Cechy mierzalne mogą być ujmowane w przedziałach liczbowych (opłaty na kulturę, dochody, wydatki ponoszone poprzez przedsiębiorstwa) i taka właściwość nazywana jest właściwością statystyczną mierzalną ciągłą. Drugą grupę cech statystycznych mierzalnych stanowią cechy skokowe, na przykład:: ocena szkolna