price cena co to znaczy

Co oznacza CENA (price)? Czym jest Istnieją trzy metody kształtowania cen: 1. formuła kosztowa.

Czy przydatne?

Definicja CENA (price)

Co to jest: ilość pieniędzy, jaką kupujący musi zapłacić za dobro lub usługę.

Co oznacza: Istnieją trzy metody kształtowania cen: 1. formuła kosztowa - cena powinna pokryć wydatki i zapewnić zysk.2. formuła popytowa - cena powinna być dostosowana do wielkości popytu. 3. formuła ustalania cen wg cen towarów konkurencyjnych - uzależniona jest od cen innych towarów zaspokajających tę samą potrzebę. W gospodarce rynkowej cena zależy od trzech czynników, to są: wydatki, ceny wprowadzone poprzez konkurencję na takie same wyroby i gotowość konsumentów do akceptacji wyrobów danego przedsiębiorstwa