zysku ośrodek centrum co to znaczy

Co oznacza CENTRUM (OŚRODEK) ZYSKU? Czym jest W centrum zysku znajduje się cały mechanizm kierujący.

Czy przydatne?

Definicja CENTRUM (OŚRODEK) ZYSKU

Co to jest: część przedsiębiorstwa samodzielnie realizująca zysk i odpowiedzialna za jego wysokość.

Co oznacza: W centrum zysku znajduje się cały mechanizm kierujący do wytworzenia określonego produktu sprzedawanego określonym klientom i przynoszącego określony sukces finansowy wskutek poniesienia ustalonych finansowo i rzeczowo nakładów