pracy czas co to znaczy

Co oznacza CZAS PRACY? Czym jest To jest czas, gdzie pracownik pozostaje w dyspozycji zakładu pracy.

Czy przydatne?

Definicja CZAS PRACY

Co to jest: czas przeznaczony na wykonanie podstawowych czynności zawodowych.

Co oznacza: To jest czas, gdzie pracownik pozostaje w dyspozycji zakładu pracy w tym zakładzie albo w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy (nie jest jednoznaczny z kalendarzowym czasem pracy)